033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Vormgeven van taal-leesbeleid

thema Taal / Lezen

Home » Thema’s » Themapagina Taal/Leesonderwijs » Vormgeven van taal-leesbeleid

Vormgeven van taal-leesbeleid

Om het taalniveau van leerlingen te verhogen, is een gedegen en gestructureerde aanpak van belang. Taal beperkt zich niet alleen tot de taallessen, maar is verweven in het hele onderwijs. Daarom is het belangrijk om er ook in brede zin over na te denken. Een eenduidige visie op taal- en leesonderwijs die gedragen wordt door het hele team, draagt hieraan bij.

Taal en lezen in de klas

Deze elementen spelen een rol bij het vormgeven van het taal-leesbeleid.

  • Analyse van de huidige werkwijze en resultaten.
  • De visie op taal en lezen en het taal- en leesonderwijs.
  • Een overzicht van de doelen en resultaten die voor de taalontwikkeling worden nagestreefd.
  • Een plan voor het bereiken van de gewenste situatie. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van leerkrachtvaardigheden, het aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, het al dan niet maken van een koppeling van taal en lezen aan andere vakgebieden, relatie met ander beleid, enz.

Goed taalleesonderwijs

We zien het vormgeven van het taal-leesbeleid als een proces dat nooit af is maar altijd weer bijgeschaafd dient te worden. Een taal-leesbeleidsplan is geen doel op zich, maar een middel om het taalleesonderwijs zo goed en rijk mogelijk in te vullen.

Expertis kan u helpen met het vormgeven van het taal-leesbeleid. Het beleid wordt teambreed gedragen en vernieuwingen worden geborgd. U krijgt tools om het ingezette beleid zelf te monitoren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een visie op het taal- en leesonderwijs.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, remedial teachers en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs. 
Wat levert het op: taal en lezen zijn verweven in het hele onderwijsaanbod.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This