033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Spelbegeleiding

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Spelbegeleiding

Spelbegeleiding en spelscripts

Hoe is de kwaliteit van spel in uw organisatie? Zet spel op de kaart en neem uw eigen organisatie onder de loep! Een rijke speelleeromgeving is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Spel op de kaart laat in 1 oogopslag zien waar het om draait bij spelen en is daarom goed te gebruiken om de spelbegeleiding te screenen voor de eigen organisatie. Met de kaart wordt er voor het jonge kind een rijke speelleeromgeving gecreëerd, zodat het zich al spelend kan ontwikkelen.

 

Kwaliteit spel kind

Met de kwaliteitskaart krijgen professionals meer kennis over spel en meer inzicht om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren. Ter aanvulling zijn er verschillende verdiepingskaarten beschikbaar, waar u zelf actief mee aan de slag kan in de onderbouw.

 

Hoe begeleid je spel?

De kijkkaarten, actiekaarten, denkkaarten en inspiratiekaarten zetten aan tot het nadenken over het eigen handelen, dagen de professional uit tot verdiepende spelactiviteiten en lokken inhoudelijke discussies over spel uit. Door op deze wijze het gesprek met elkaar aan te gaan en hierbij ook de verdiepende informatie op de achterkant van de kaart te gebruiken, kunnen uw collega’s en u samen een goed onderbouwde visie op spel vormen en hiermee de nodige actiepunten voor hun eigen organisatie bepalen.

 

Meer lezen

Lees ook het artikel ‘Zet spel op de kaart’ – uit HJK april 2018

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sherrill Woldberg en Tinka Hofmeijer

Praktische informatie over deze training

Wat is het: een kwaliteitskaart Spel, ontwikkeld door het netwerk Spel & Spelontwikkeling.
Voor wie is het interessant: teams in kindercentra en onderbouw primair onderwijs.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie en onderbouw primair onderwijs.
Wat levert het op: zicht op de spelbegeleiding binnen de eigen organisatie en daardoor een betere speelleeromgeving voor de kinderen.

Stel ons gerust uw vraag.

Wij zijn Sherrill Woldberg en Tinka Hofmeijer en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Sherrill:
Bel mij op 06 – 21 99 34 37 of stuur me een e-mail.

Contactgegevens Tinka:
Bel mij op 06 – 20 59 65 14 of stuur me een e-mail.

 

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This