033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leestips van de maand

Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand » Jonge Kind – leestips van de maand oktober

Jonge Kind – Leestips van de maand – oktober 2022

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind!

Door: jonge kind-specialist Ruth Heuvelman

‘Een vroege leesstart geeft voorsprong’

 • Leesbevordering op babyleeftijd goed voor de taalontwikkeling.
  Vroeg voorlezen loont, niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op de lange termijn. Het leesbevorderingsprogramma Boekstart stimuleert ouders om te beginnen met voorlezen als hun kind nog heel jong is, omdat dit de taalontwikkeling van hun kind ten goede komt. Onderzoek laat zien dat die vroege start met voorlezen inderdaad belangrijk is, zeker als baby’s hier al mee in aanraking komen. Deze kinderen lopen op vijf- à zesjarige leeftijd voor in hun taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Adriana Bus en Merel de Bondt. Het onderzoek is gepubliceerd bij Stichting Lezen en in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Learning and Individual Differences.’
  Lees hier meer over de onderzoekspublicatie ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen’
 • Het positieve effect van meertalige digitale prentenboeken
  In het schooljaar 2020-2021 werd het project ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’ uitgevoerd in Utrecht. Het project had als doel de taalomgeving in meertalige gezinnen te versterken. Het onderzoeksrapport wijst op de stimulans van digitale prentenboeken voor de taalontwikkeling van de kleuters (met name op woordenschat) en de aantrekkelijkheid van deze boeken (filmpjes) voor deze meertalige gezinnen. Het bekijken van digitale boeken is goed voor de ontwikkeling van verhaalbegrip en woordenschat. Het leereffect van digitale prentenboeken hangt wel af van de kwaliteit van het boek. In de brochure voor professionals worden de belangrijkste projectresultaten samengevat. Hierin vind je onder andere een praktisch stappenplan voor het werken met digitale prentenboeken in de kleuterklas.
  Lees hier meer over dit onderzoek

 • Fonemisch bewustzijn: fundament voor het leren lezen
  Fonemisch bewustzijn speelt een belangrijke rol bij het leren lezen en is een belangrijke voorspeller voor latere leesvaardigheid. ‘Op basis van diverse wetenschappelijke onderzoeken wordt er gesteld dat iedere leerling in de voor- en vroegschoolse leeftijd kan profiteren van expliciete instructie op dit terrein. Vooral leerlingen van wie de thuisomgeving onvoldoende taalrijk is, profiteren ervan. Door expliciete instructie in fonemisch bewustzijn tijdens de kleuterperiode verbetert hun beginnende leesvaardigheid en dat kan bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs.’
  Lees hier het artikel via Onderwijskennis.nl

“Dieper graven – verder springen – blijvend resultaat. Samen gaan we voor een stevige basis in de vroege kinderjaren.”

Meer weten?

De artikelen zijn voor u geselecteerd door Ruth Heuvelman, onderwijsadviseur en expert op het gebied van het jonge kind. In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. Als orthopedagoog en senior adviseur begeleidt Ruth met veel enthousiasme directie en teams binnen basisscholen en kinderopvang om daar zo een belangrijke en effectieve bijdrage aan te kunnen leveren. Wilt u meer weten over onderwijs aan het jonge kind? Neem contact op met Ruth via 06 – 82 39 38 96 of via ruth.heuvelman@expertis.nl.

“In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen.”

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This