033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leestips van de maand

Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand » Jonge Kind – Leestips van de maand – februari 2023

Jonge Kind – Leestips van de maand – februari 2023

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind!

Door: Ruth Heuvelman, jonge kind-specialist

Het belang van een vroeg systematisch rekenaanbod in groep 1-2

Er zijn vrij veel kleuters die onvoldoende profiteren van het aanbod rondom getalbegrip. Daardoor begint een aanzienlijk aantal kleuters in groep 3 met een achterstand, die ze veelal niet meer inloopt. Om ervoor te zorgen dat kinderen geen zwakke rekenaars zullen worden door tekortschietende voorbereidende rekenkennis, hebben zij een gestructureerd aanbod nodig. Daarvoor is gericht handelen door de leraar essentieel. Recent verscheen er bij NRO een interessante publicatie over voorbereidend en beginnend rekenen in groep 1 en 2, geschreven door onze professional leader, Prof. Dr. Hans van Luit.

Expertis Onderwijsadviseurs en Prof. Dr. Hans van Luit werken nauw samen om wetenschappelijke inzichten rond voorbereidend en beginnend rekenen te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

“Dieper graven – verder springen – blijvend resultaat. Samen gaan we voor een stevige basis in de vroege kinderjaren.”

  • Voorbereidend en beginnend rekenen in groep 1 en 2

    Voordat kleuters naar de basisschool gaan, doen ze al veel ervaring op met getallen en hoeveelheden. Deze ervaringen worden in groep 1 en 2 verder uitgebreid door met getallen in alle mogelijke dagelijkse situaties om te gaan. Dit leidt tot getalbegrip, ofwel: voorbereidende rekenvaardigheid. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een themapagina gemaakt rondom voorbereidend en beginnend rekenen in groep 1 en 2. Dit overzichtsartikel gaat in op het belang van vroeg systematisch rekenaanbod.

Themapagina met het overzichtsartikel

  • Werken met patronen in groep 1-2

    Er verschenen verschillende publicaties over het belang van het werken met patronen in de groepen 1 en 2. Zo verscheen op Kleutergewijs een blog over het belang van vroege patroonvaardigheden. Uit recent onderzoek bleek dat kinderen die op kleuterleeftijd al goed zijn in taken met herhalende en veranderende patronen, het een jaar later ook beter doen op andere wiskundige taken zoals tellen, hoeveelheden vergelijken, cijfers herkennen, eenvoudige sommen maken. Dat ligt in lijn met internationaal onderzoek dat het belang van vroege patroonvaardigheden aantoont. Ook in HJK verscheen een artikel over patroonvaardigheden, namelijk hoe je patronen kunt verwerken in spel in groep 1-2.

  • SLO Jonge Kind – Rekenen in groep 1-2

    SLO heeft in de afgelopen jaren diverse publicaties ontwikkeld die op verschillende gebieden het onderwijs aan jonge kinderen ondersteunen, zo ook rekenen in groep 1-2. Bijvoorbeeld het boekje ‘Rekenen in Sesamstraat’. Dit bevat een beschrijving van 26 filmpjes van Sesamstraat waarin rekenen in beeld wordt gebracht. Maar ook de publicatie ‘Als kleuters leren tellen… ‘. Deze publicatie bevat achtergrondinformatie over tellen en getalbegrip en over het voeren van peilingsgesprekjes met jonge kinderen. Daarnaast worden bij de verschillende spelletjes suggesties voor het stellen van vragen, doen van interventies en bieden van extra hulp gegeven.

Publicaties rondom rekenen in groep 1-2

Meer weten?

De artikelen zijn voor u geselecteerd door Ruth Heuvelman, jonge kind-expert en onderwijsadviseur bij Expertis. In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. Als orthopedagoog en senior adviseur begeleidt Ruth met veel enthousiasme directie en teams binnen basisscholen en kinderopvang om daar zo een belangrijke en effectieve bijdrage aan te kunnen leveren. Neem contact op met Ruth via 06 – 82 39 38 96 of via ruth.heuvelman@expertis.nl.

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This