033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Bovenschoolse kwaliteitszorg

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Bovenschoolse kwaliteitszorg

Bovenschoolse kwaliteitszorg

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, die enerzijds zijn te herleiden tot het strategisch beleidsplan van het bestuur en anderzijds tot het schoolplan van de school? Hebben de scholen en – in het verlengde daarvan – heeft het bestuur zicht op de kwaliteit van het onderwijs? Stuurt het bestuur op verbetering van de onderwijskwaliteit? Dit zijn essentiële vragen voor een gedegen bovenschoolse kwaliteitszorg.

Schoolaudits

Samen met uw scholen heeft u gekozen voor een bepaalde systematiek om de kwaliteitszorg op de scholen te bewaken. Wilt u weten of dit resulteert in een reëel beeld van de onderwijskwaliteit op de scholen, zodat u een effectief beleid kunt voeren? Laat uw scholen auditeren door een audit-expert van Expertis Onderwijsadviseurs. Na een audit weet u precies hoe uw scholen ervoor staan en of het beeld dat de scholen zelf al hebben daarmee correspondeert. Adviseurs van Expertis hebben ervaring met het uitvoeren van audits op uiteenlopende scholen vanuit verschillende onderwijsconcepten. Elk onderzoek resulteert in een auditrapport met heldere conclusies en praktische aanbevelingen. Na een audit weet u waar de ontwikkelkansen liggen op het gebied van didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, schoolklimaat en kwaliteitszorg. Lees hier verder.

Gecertificeerde training Auditorentraining voor interne auditteams

U kunt er ook voor kiezen om audits op uw scholen uit te laten voeren door één of meerdere eigen, interne auditteams, bestaande uit schoolleiders en intern begeleiders, eventueel aangevuld met expert-leraren. Dit zorgt niet alleen voor een verdieping van de bestaande systematiek, maar draagt ook bij aan een professionele kwaliteitscultuur binnen uw organisatie. Scholen leren van en met elkaar. Wij trainen uw medewerkers, zodat zij in staat zijn kansen en bedreigingen op de verschillende scholen in beeld te brengen. Dit resulteert in een actueel en betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het onderwijs op al uw scholen. De training is gecertificeerd door het Schoolleidersregister. Wanneer u beschikt over interne, getrainde auditteams, kunnen deze teams gericht worden ingezet binnen een eigen bestuursspecifieke systematiek. Lees hier verder.

Meer lezen

Adviseurs van Expertis delen hun kennis door regelmatig te publiceren in toonaangevende onderwijstijdschriften. Lees ook het artikel ‘Het nut van audits: toezicht naar eigen inzicht’, geschreven door Expertis-onderwijsadviseur Jaap de Jonge, gepubliceerd in Basisschool Management.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge of Gert Gelderblom.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directies, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: een helder beeld van de onderwijskwaliteit op uw scholen op het moment van de audits. Waar liggen de kansen? Wat zijn de eventuele risico’s?

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Jaap de Jonge en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 03 37 83 of stuur me een e-mail.

 

“Van reflectie kunt u eigenlijk alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!”

Jaap de Jonge, onderwijsadviseur Expertis

Share This