033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Voorbereidend cijferen in groep 3 en 4

Voorbereidend cijferen in groep 3 en 4

werken aan vaardigheid én begrip

Om goed te leren rekenen moeten kinderen inzicht hebben in de opbouw van het tientallig stelsel. Ze moeten weten wat eenheden en tientallen zijn en hoe deze worden genoteerd in getallen. Omdat er in groep 3 al wordt gerekend tot 20 en in groep 4 tot 100, is het belangrijk om al vroeg doelgerichte instructie te geven over deze belangrijke zaken. Zo ontwikkelen kinderen een grondig getalbegrip en een stevige basis voor zowel het rekenen naast elkaar op de getallenlijn als het rekenen onder elkaar bij het cijferen. MAB-materiaal is daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Een artikel door Marcel Schmeier, EDI-expert.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Rekenen en wiskunde leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere rekeninstructie, leerlijnen rekenen en sterke rekenaars.

Meer informatie

Auteur: Marcel Schmeier M SEN

Jaar van uitgave: 2021

Blog: Voorbereidend cijferen in groep 3 en 4. Werken aan vaardigheid én begrip. Vernieuwenderwijs, 2021.