033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Goed onderwijs in technisch lezen en spellen

Goed onderwijs in technisch lezen en spellen

Het rapport ‘Dyslexieverklaringen. Verschillen tussen scholen nader bekeken’ van de Inspectie van het Onderwijs toont dat het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in zowel het primair als voortgezet onderwijs sterk toeneemt. Het rapport rechtvaardigt de conclusie dat de kwaliteit van het technisch leesonderwijs in Nederland niet op orde is. Gelukkig biedt het rapport ook informatie over de wijze waarop we om kunnen gaan met zwakke lezers en spellers.
Leesexpert dr. Kees Vernooy bespreekt in dit artikel het rapport van de Onderwijsinspectie en behandelt de verbeterstappen die noodzakelijk zijn om het technisch leesonderwijs te versterken. Tevens gaat hij in op de rol en verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Dr. Kees Vernooy

Jaar van uitgave: 2019

Vernooy, K. (2019). Goed onderwijs in technisch lezen en spellen. Basisschoolmanagement 7/2019.