< Terug naar het overzicht

Kwaliteitskaart Gedrag

Kwaliteitskaart Gedrag

Kwaliteitskaart Gedrag

Door de leden van de kenniskring Gedrags- en leerproblemen van Cathy van Tuijl (lector bij Saxion) is een ‘Kwaliteitskaart Gedrag’ opgesteld bestaande uit 8 kwaliteiten, die samen de basis vormen van preventief handelen voor de leerkrachten t.a.v. gedrag.

De 8 kwaliteiten zijn: grondhouding leerkracht, relatie leerkracht – leerling, klassenmanagement, instructievaardigheden en feedback, sociaal-emotionele vaardigheden en zelfregulatie, vroegtijdig signaleren, schoolbreed, ouderbetrokkenheid.


Download