Coaching

Reflectie op het eigen gedrag en de gevolgen en je daarvan bewust worden vormen een basis voor gedragsverandering. Het doel van coaching is te komen tot ander, meer effectief gedrag. Voor zowel bestuurders, teamleiders, schoolleiders als leraren een uitermate mooie manier om te werken aan de eigen ontwikkeling.

Expertis start de coaching altijd met een intake-/ kennismakingsgesprek. Afhankelijk van de vraag wordt er een begeleidingstraject afgesproken. Idealiter wordt de coaching gekoppeld aan (les)observaties in de praktijk.

Expertis Onderwijsadviseurs verzorgt ook trainingen om interne coaches op te leiden.

 

Voor wie

Leerkrachten, directeuren, bestuurders.

Tijdsinvestering

Afhankelijk van de opzet van de begeleiding.

Investering

Afhankelijk van de opzet van de begeleiding.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-21 55 07 94

Effectief vergaderen

Binnen onderwijsorganisaties wordt men steeds creatiever wanneer het gaat om overleggen. Er worden keuzes gemaakt in opbouw, duur, tijdstip en werkvormen. Dit heeft een positief effect op het energieniveau en de opbrengst van het overleg. Ook ten aanzien van de voorbereiding valt winst te behalen.

In de eerste bijeenkomst starten we met een inventarisatie over de huidige wijze van vergaderen (bij voorkeur aan de hand van een observatie in de praktijk). Naast een aantal vergadertechnieken en inzichten vanuit de laatste onderzoeken wordt er concreet geoefend met vergaderen.

Na deze training heeft u handvatten voor een meer effectieve manier van vergaderen. Naast een aantal praktische tips wordt ook stil gestaan bij de verschillende rollen binnen het team en hoe deze effectief ingezet kunnen worden.

 

Voor wie

Teams op de scholen, directieteams.

Tijdsinvestering

Minimaal twee dagdelen.

Investering:

De kosten zijn € 2400,- (bij twee dagdelen, inclusief observatie in de praktijk).

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-21 55 07 94