Professionele leergemeenschap (PLG)

Professionele leergemeenschap (PLG)

Lesgeven of leren centraal?

Verbeteren van het onderwijs door vorming professionele leergemeenschap

Een professionele leergemeenschap kan het verschil maken tussen scholen op het gebied van lesgeven en leren. Elk schoolteam dat onderwijsverbetering serieus neemt, zou een professionele leergemeenschap moeten vormen.

Na 2000 komt in veel onderzoeksliteratuur in toenemende mate de rol van de schoolleiding binnen de professionele leergemeenschap aan de orde. Een professionele leergemeenschap wordt als een van de elementen gezien die effect op de leerlingresultaten en/of leerlingtevredenheid heeft. Een professionele leergemeenschap is een vorm van continue samenwerking van een schoolteam, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat, om door professionele communicatie het lesgeven en leren op een hoger niveau te tillen. Op scholen die werken vanuit een professionele leergemeenschap is het leren van de leerlingen de eerste prioriteit.

Het ontstaan van professionele leergemeenschappen van schoolteams is ook een reactie op het gegeven dat in veel scholen leerkrachten los van elkaar – eilandstructuur – werken en daardoor als school geen goede resultaten realiseren. Bovendien toont het nodige onderzoek, dat veel professionaliseringsactiviteiten in scholen niet tot betere leerkrachtprestaties hebben geleid.

Download

Download hier het artikel ‘Wat vraagt een professionele leergemeenschap van een school?‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dortie Mijs of Ina Cijvat.

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie