Sherrill Woldberg

“I’ve never let my schooling interfere with my education” - Mark Twain

Achtergrond

Onderwijs is mij met de paplepel ingegoten. Bij mij thuis is onderwijs altijd onderwerp van gesprek: de mooie belevenissen, de kinderen en de uitdagingen. Na een start in de kinderopvang ben ik, na een afgeronde PABO-opleiding, begonnen als leerkracht in een prachtig klein dorpje in Brabant. Omdat mijn passie voor goed onderwijs groot is, heb ik vervolgens de opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid.

Als ECHA-specialist verzorg ik scholingen en begeleid ik schoolteams rondom hoogbegaafdheid. Ik verzorg inhouden zoals begeleiding in en buiten de klas, materialen inzetten, organisatie in de klas, onderwijs passend maken en signaleren en herkennen. Met name voor leerkrachten, omdat zij de eerste ondersteuning bieden aan deze leerlingen. Daarnaast ook schoolbesturen en directies, omdat hoogbegaafdheid meer raakt dan een aantal kinderen in de klas.

Ook begeleid ik kinderen. Kinderen die dreigen vast te lopen in de klas. Ik neem daarin de leerling mee, hun leerkracht, maar ook de ouders. Zo kan ik ondersteuning bieden op alle fronten die een kind nodig kan hebben.

Binnen Expertis zien we hoogbegaafdheid in breder verband. Het raakt differentiëren in de klas, het pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten, het vormt onderdeel van het beleid en het heeft invloed op de instructie en verwerking. Kortom: hoogbegaafdheid verbindt de onderwerpen die te maken hebben met goed onderwijs.

Expertise

  • Hoogbegaafdheid
  • Thematisch werken (design based learning)
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Differentiëren
  • Pedagogisch-didactisch handelen