033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk

Taal en het Jonge kind – groep 1/2

 

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Lerend Netwerk – Locatie Amersfoort

Lerend Netwerk – Locatie Amersfoort

Taal en het Jonge kind – groep 1/2

Werk je in het nieuwe schooljaar in groep 1/2 en ben je op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres: al verschillende jaren is het lerend netwerk Taal en het Jonge Kind een groot succes.

In vier bijeenkomsten nemen we je mee in de vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling. In de kleuterjaren leren kinderen spelenderwijs al ontzettend veel. Zo ook rondom de taalontwikkeling. Zo ontwikkelen kinderen hun woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, maar ook ontstaat er vaak al een beginnende letterkennis en leren kinderen rijmen en woorden op te delen in klanken. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die een rijke taalstart op de basisschool ontvangen, het op latere leeftijd nog steeds beter doen als het gaat om geletterdheid en leesbegrip. Daarom is een stevige basis in groep 1/2 van groot belang.

Hoe zorg je nu voor een stevige basis in deze cruciale jaren? Tijdens de vier bijeenkomsten worden theorie en praktijk continu met elkaar verbonden, gebaseerd op inzichten uit de wetenschap. We maken gebruik van inzichten uit de literatuur, je doet nieuwe kennis op, wisselt ervaringen uit én maakt vooral de vertaalslag naar de situatie bij jou op school. Je gaat naar huis met een praktisch plan om de komende periode mee aan de slag te gaan. In onderstaande planning kun je per bijeenkomst meer lezen over specifieke inhoud.

De algemene doelen zijn:

 • Weten hoe je vorm kunt geven aan de voorbereidende leesvaardigheden in de klas
 • Preventief kunnen handelen om latere leesproblemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk aan te pakken
 • Het belang van een goede mondelinge taalvaardigheid beschrijven
 • Weten hoe je vorm kunt geven aan goed woordenschat onderwijs
 • Het belang van goed begrijpend luisteren en lezen aangeven
 • Vorm kunnen geven aan een doorlopende lijn naar groep 3

Inhoud en opzet bijeenkomsten

In vier bijeenkomsten nemen wij u mee in alles wat ertoe doet op het gebied van taalontwikkeling en het jonge kind.

 

Bijeenkomst 1:
Voorbereidende leesvaardigheden centraal

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij welke doelen rondom beginnende geletterdheid van belang zijn en in welke mate deze van invloed zijn op het leren lezen in groep 3. Je krijgt handvatten hoe je dit spelenderwijs vorm kunt geven, hoe je álle leerlingen hierbij betrekt en hoe je het proces rondom de beginnende leesvaardigheden kunt monitoren. In deze bijeenkomst staan we stil bij effectief woordenschatonderwijs, waarbij theorie en praktijk uiteraard met elkaar worden verbonden.

Leerdoelen:

 • Je kunt beschrijven waarom een preventieve start van groot belang is;
 • Je kunt aangeven welke voorbereidende leesvaardigheden er toe doen;
 • Je weet hoe je kunt vormgeven aan de voorbereidende leesvaardigheden in de klas;
 • Je kunt het belang van een doorlopende lijn naar groep 3 beschrijven;
Bijeenkomst 2:
De mondelinge taalvaardigheid en woordenschat

Onderzoek laat zien dat als kinderen op jonge leeftijd een matige woordenschat hebben, dit verschil met leeftijdsgenootjes naarmate de jaren verstrijken alleen maar groter wordt. Ofwel: het ‘Mattheus effect’ treedt op. Aandacht voor woordenschat is dan ook essentieel in de onderbouw. Maar hoe ziet effectief woordenschatonderwijs er eigenlijk uit? En hoe kun je zowel intentioneel als incidenteel werken aan de woordenschat van kinderen? Waar ‘blijven’ woorden die eerder zijn aangeboden en hoe creëren we een rijke leeromgeving t.a.v. de woordenschat?

Leerdoelen:

 • Je kan het belang van een goede mondelinge
  taalvaardigheid beschrijven;
 • Je hebt kennisgenomen van achtergrondtheorie
  rondom woordenschat;
 • Je weet op basis van welke kenmerken je het
  beste woorden kunt selecteren en aanbieden;
 • Je kunt vertellen hoe je leerlingen helpt om woorden
  te onthouden;
Bijeenkomst 3:
Werken aan begrijpend luisteren vanuit Close Reading (1/2)

Goed begrijpend luisteronderwijs is van groot belang om alle leerlingen een goede geletterde basis te geven. Close Reading is een op onderzoek gebaseerde aanpak voor het onderwijs in begrijpend luisteren (en lezen) met als doel een tekst kritisch te lezen en tot diep(er) tekstbegrip te komen. Kinderen ervaren veel plezier tijdens de lessen Close Reading, maken kennis met verschillende soorten teksten en (prenten)boeken en leren om met elkaar diep te ‘graven’ in de tekst: dingen te begrijpen uit het (prenten)boek die er niet letterlijk in staan. Er wordt een compleet praktijkvoorbeeld gedeeld en de bijeenkomst zit volop praktische tips.

Leerdoelen:

 • Je kunt het belang van goed begrijpend luisteren en lezen aangeven;
 • Je kunt de rol van de luister- (en lees)strategieën beschrijven;
 • Je maakt kennis met de aanpak Close Reading;
 • Je krijgt informatie over verhalende versus informatieve teksten;
 • Je ziet een uitgewerkt voorbeeld voor het jonge kind;
Bijeenkomst 4:
Werken aan begrijpend luisteren vanuit Close Reading (2/2)

Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanpak ‘Close Reading’ verder uitgediept. Het modelen, ofwel hardop denken bij Close Reading komt aan bod, evenals het stellen van goede tekstgerichte vragen en het maken van aantekeningen. Ook in de onderbouw kunnen leerlingen met behulp van picto’s al aangeven welke delen van een prentenboek belangrijk, mooi of onduidelijk zijn. Uiteraard wordt ook een praktijkvoorbeeld behandeld en is er ruimte om zelf een les vanuit Close Reading voor te bereiden.

Leerdoelen

 • Je kunt heldere doelen opstellen bij de verschillende leessessies;
 • Je kunt tekstgerichte vragen opstellen passend bij de verschillende leessessies;
 • Je krijgt tips over hoe je kunt modelen bij de lessen Close Reading en hoe je leerlingen activeert;
  • Interactie stimuleren
  • Aantekeningen maken (passend bij groep 1/2)
  • Teksten aan elkaar verbinden

De bijeenkomsten in Nijkerk worden verzorgd door Ruth Heuvelman.

Doelgroep

 • Leraren groep 1/2
 • Intern begeleiders onderbouw
 • Taalcoördinatoren
 • Specialisten jonge kind

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het Lerend Netwerk Taal en het Jonge Kind 2022-2023. Houd onze website in de gaten voor de startdata voor het schooljaar 2023-2024!

Praktische informatie

 

Prijs

€799,- per persoon.

Je schrijft je in voor vier bijeenkomsten samen. De prijs is inclusief naslagwerk, koffie/thee én je ontvangt de boeken Technisch lezen in een doorlopende lijn en Close reading in de praktijk – onderbouw cadeau. Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

Datum en tijd – Amersfoort

Bijeenkomst 1
Wo. 12 oktober 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur

Bijeenkomst 2
Wo. 7 december 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur

Bijeenkomst 3
Wo. 12 april 2023 van 13.30 uur tot 16.30 uur

Bijeenkomst 4
Wo. 31 mei 2023 van 13.30 uur tot 16.30 uur

 

Over de adviseur

Deze cursus wordt verzorgd door Ruth Heuvelman. Zij is senior adviseur op het gebied van taal/lezen en het jonge kind. Als trainer, adviseur en coach begeleidt Ruth besturen, directies en teams, zowel binnen PO als kinderopvang. Zij beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus binnen een organisatie en is daarbij gericht op samenwerken en ontwikkelen. Door haar enthousiasme, kennis en doortastende werkwijze weet zij, vanuit verbinding, teams mee te nemen in veranderprocessen. Twitter: @ruthheuvelman

 

Locatie

Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Ruth Heuvelman:
ruth.heuvelman@expertis.nl
06 – 82 39 38 96

Ruth Heuvelman is onderwijsadviseur bij Expertis

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This