033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Woordenschat

thema Taal / Lezen

Woordenschat

Leerlingen verschillen enorm van elkaar als het gaat om het aantal woorden dat ze kennen aan het begin van de basisschool. In de loop van de jaren wordt dit verschil vaak alleen maar groter, terwijl een grote woordenschat van groot belang is voor een succesvolle schoolloopbaan. Woordenschat hoort niet alleen bij het vak taal; de leraar zou de hele dag door aandacht moeten hebben voor woordenschatonderwijs. Onze aanpak is gericht op het vergroten van de woordenschat. We werken daarbij aan een duurzame schoolontwikkeling. De adviseurs van Expertis gaan uit van een brede aanpak waarbij alle facetten van woordenschatontwikkeling worden meegenomen.

 

Woordenschat vergroten

We werken altijd op maat. We gaan uit van uw beginsituatie, schoolpopulatie en specifieke wensen.
In onze aanpak besteden we aandacht aan:

  • Wat werkt, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs
  • De didactiek, de viertakt
  • Woordselectie
  • De indirecte en directe aanpak
  • Kenmerken van een brede aanpak, woordenschat bij alle vakken, rijke taal/leesomgeving
  • Kennis, vaardigheden en houding van de leraar
  • Leesbeleid van de school
  • Monitoring en toetsing
  • Een doorgaande lijn

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: woordenschat de hele dag door. Een aanpak op maat over het vergroten van de woordenschat.
Voor wie is het interessant: leraren en hele schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs. 
Wat levert het op: nadat u aan een traject van Expertis hebt deelgenomen, weet u hoe u het woordenschatonderwijs binnen uw school duurzaam kunt versterken.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This