033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Spelling

thema Taal / Lezen

Spelling

Bij veel scholen blijven de spellingresultaten achter. Kinderen vinden de spellingles saai, passen het geleerde niet toe op andere schrijfmomenten of zijn de leerstof na een paar weken weer vergeten. Leraren volgen vaak de lesmethode, maar hebben weinig kennis van het spellingproces om hun instructie echt effectief te maken. Expertis kan u helpen de spellingresultaten te verhogen en kinderen actiever en bewuster met spelling bezig te laten zijn. Dit kan via een traject bij u op school waarin we de leraar scholen en coachen (eventueel met video).


Effectief spellingonderwijs

Enkele belangrijke elementen van het begeleidingstraject zijn:

  • Effectieve spellinginstructie, van auditief naar visueel. Aandacht voor het voordoen en de spellingcategorieën, dictee, activeren van de kinderen, vergroten spellingbewustzijn.
  • Oefenvormen: wat is wel en niet effectief en wat betekent dat voor het werken met een methode?
  • Coöperatieve werkvormen bij spelling. Toepassing van spelling bij andere vakken en op andere momenten.
  • Differentiatie: wat doet u met goede spellers, wat doet u extra met de kinderen die spelling moeilijk vinden?
De inhoud van het traject wordt in samenspraak met de school vastgesteld.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem.
Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een begeleidingstraject op maat om het spellingsonderwijs te verbeteren.
Voor wie is het interessant: leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: de spellingsresultaten verbeteren, de leraar krijgt handvaten om de instructie te verbeteren.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This