033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lesson Study

thema voortgezet onderwijs

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Opleiding Lesson Study procesbegeleider

Opleiding tot Lesson Study Procesbegeleider

Collega’s begeleiden bij samen leren

Heb je al ervaring met Lesson Study en smaakt het naar meer? Hoe mooi zou het zijn als je zelf een Lesson Study-team kunt begeleiden. De opleiding tot procesbegeleider biedt je die mogelijkheid.

Procesbegeleider: het goede gesprek begeleiden

Samen leren van en met elkaar inspireert en zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Maar hoe zorg je ervoor dat dat proces ook goed verloopt en dat er werkelijk geleerd wordt? Dat kan met behulp van de opleiding procesbegeleider Lesson Study!

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor leraren in het PO, VO, MBO en HO die zelf hebben deelgenomen aan een Lesson Study-cyclus en geïnteresseerd zijn in een aanpak om collega’s te begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolopleiders, schoolbegeleiders en adviseurs.

De opleiding

De opleiding bestaat uit vier inhoudelijke bijeenkomsten en drie intervisiebijeenkomsten, en vindt centraal in het land plaats. De opleiding kan ook op locatie (bestuurskantoor, school) of online gegeven verzorgd worden.

Inhoudelijke bijeenkomsten

Tijdens de inhoudelijke bijeenkomsten is er aandacht voor het weten, doen en kunnen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • voorwaarden, voorbereiding en begeleiding van het Lesson Study team;
  • voeren van professionele dialoog;
  • leren van leerlingen zichtbaar maken;
  • observeren: voorwaarden en uitvoering;
  • rol van de procesbegeleider;
  • implementatie van Lesson Study in de praktijk;
  • gespreksvaardigheden en omgaan met weerstanden.

In overleg met de deelnemers kan de inhoud van de bijeenkomsten worden aangepast.

Intervisie

Het inhoudelijke deel van de opleiding wordt vervolgd door drie intervisiebijeenkomsten. Voorwaarde om daaraan deel te nemen is dat de procesbegeleider op dat moment een Lesson- Study groep begeleidt of begeleid heeft.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels en Brigitta Mathijssen.
Lees meer over Lesson Study en Lesson Study voor het voortgezet onderwijs.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

Brigitta Mathijssenis onderwijsadviseur bij Expertis
Share This