033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leestips van de maand

Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand » Jonge Kind – leestips van de maand november 2022

Jonge Kind – Leestips van de maand – november 2022

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind!

Door: jonge kind-specialist Ruth Heuvelman

‘Hoe volg je de ontwikkeling van jonge kinderen?’

Vanaf augustus 2022 zijn de kleutertoetsen komen te vervallen. Hoe houd je als leerkracht zonder toetsen toch zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen? Wij selecteerden een aantal interessante artikelen en publicaties die hier handvaten voor bieden, onder meer van Dr. Cathy van Tuijl. Zij is als professional leader op het gebied van het Jonge Kind betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs. Expertis onderwijsadviseurs en Dr. Cathy van Tuijl werken nauw samen om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

 

 • Van toets naar observatiesysteem
  Met het vervallen van kleutertoetsen komen observatievolgsystemen nadrukkelijk in beeld. In dit artikel wordt ingegaan op wat het doel en het belang is van het volgen van de  ontwikkeling. Hoe gaat de overgang van toetsen naar observatiesystemen? En wat vraagt dit van de leraren?
  Lees hier het artikel: ‘Van toets naar observatiesysteem’
 • Volgen zonder toetsen
  Van scholen wordt verwacht dat zij de ontwikkeling van de kleuters systematisch blijven volgen, zodat zij hun onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op aan kunnen laten sluiten. Hoe kan je dit doen zonder toetsen? En hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen systematisch gezien en gevolgd worden? Daar gaat dit artikel over.
  Lees hier het artikel: ‘Volgen zonder toetsen’
 • Onderzoekslijn Volgen van ontwikkeling van jonge kind
  Veel scholen (maar ook kinderdagverblijven) schakelen momenteel over van klassikale Cito-toetsen voor kleuters (of peuters) naar observatievolgsystemen. Over deze systemen leven de nodige vragen, zoals: welke systemen zijn er eigenlijk en voor welke leeftijdsgroep zijn ze bestemd? Er zijn ook meer inhoudelijke vragen, zoals: hoeveel vrijheid biedt een systeem of hoe worden observaties gescoord? Voor het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) zijn deze vragen aanleiding geweest om met docenten van de pabo en professionals uit het werkveld aan de slag te gaan. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van observatievolgsystemen met een bijbehorende toelichting.
  Bekijk hier het overzicht van observatiesystemen

“Dieper graven – verder springen – blijvend resultaat. Samen gaan we voor een stevige basis in de vroege kinderjaren.”

Meer weten?

De artikelen zijn voor u geselecteerd door Ruth Heuvelman, onderwijsadviseur en expert op het gebied van het jonge kind. In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. Als orthopedagoog en senior adviseur begeleidt Ruth met veel enthousiasme directie en teams binnen basisscholen en kinderopvang om daar zo een belangrijke en effectieve bijdrage aan te kunnen leveren. Wilt u meer weten over onderwijs aan het jonge kind? Neem contact op met Ruth via 06 – 82 39 38 96 of via ruth.heuvelman@expertis.nl.

“In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen.”

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This