033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leestips van de maand

Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand » Jonge Kind – leestips van de maand januari 2023

Jonge Kind – Leestips van de maand – januari 2023

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind!

Door: Ruth Heuvelman, jonge kind-specialist

Goed nieuws! Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is.

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen, dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer weten over wat werkt bij VVE? Lees dan snel verder. Inclusief tip voor een podcast over onderwijskansen voor het jonge kind.

 • Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. De kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van het pre-COOL onderzoek, een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Drie belangrijke aanbevelingen vanuit het onderzoek:

 1. Zorg voor een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool.
 2. Zorg voor een hogere educatieve kwaliteit in de kinderopvang, maar vooral ook in de kleutergroepen van de basisschool.
 3. Blijf deelname van doelgroepkinderen aan vve actief bevorderen

Lees hier de resultaten van het onderzoek.

 • Wat werkt in VVE? Bevindingen uit recente literatuur

‘Het ondersteuningstraject GOAB heeft een factsheet gemaakt om te ondersteunen in wat werkt in VVE. Het ondersteuningstraject heeft vele onderzoeken die over de kwaliteit en opbrengsten van VVE gaan bij elkaar gebracht en gekeken naar de waarde van deze onderzoeken. De factoren zijn op verschillende niveaus ingedeeld en op een rij gezet van kind tot en met de gemeente.’

Wanneer je de factsheet Wat werkt in VVE bekijkt, springen er een aantal zaken uit:

 • Kinderen uit gezinnen met een grotere achterstand (lage sociaal-economische status, lage opleiding en niet-westerse achtergrond) profiteren meer van VVE dan andere kinderen.
 • Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van kinderen is effectief.
 • Professionalisering en bijscholing van beroepskrachten draagt bij aan een hogere educatieve kwaliteit (o.m. faciliteren en actief stimuleren van leren en ontwikkeling , feedback geven op gedrag van kinderen).
 • Een hogere educatieve kwaliteit  hangt vervolgens samen met betere kinduitkomsten.

Lees hier meer over ‘Wat werkt in VVE’ 

 • Overzichtspagina Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Op de website van het NJI vind je een complete overzichtspagina met informatie rondom VVE, zowel voor ouders, professionals als beleidsmakers. Hier vind je ook achtergrondinformatie, literatuur en onderzoek en tips voor de praktijk.

Lees hier meer over voor- en vroegschoolse educatie

 • Podcast onderwijskansen voor het jonge kind

‘Op het moment dat kinderen beginnen op de basisschool, verschillen zij al in hun kennis en vaardigheden. Dit geldt met name voor kinderen met een minder gunstige thuissituatie. Zij komen bijvoorbeeld binnen met een kleinere woordenschat, minder kennis van de wereld en beperktere vaardigheden om te communiceren. Wat kun je als leerkracht doen om deze kloof aan te pakken? Beluister de podcast met Paulien Muller, Else-Marike Visser en Michelle Oudshoorn over hoe je dat op school kan doen en wat we daarover weten uit onderzoek.

Luister hier de podcast onderwijskansen voor het jonge kind

  “Dieper graven – verder springen – blijvend resultaat. Samen gaan we voor een stevige basis in de vroege kinderjaren.”

  Meer weten?

  De artikelen zijn geselecteerd door Ruth Heuvelman, onderwijsadviseur en expert op het gebied van het jonge kind. In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. Als orthopedagoog en senior adviseur begeleidt Ruth met veel enthousiasme directie en teams binnen basisscholen en kinderopvang om daar zo een belangrijke en effectieve bijdrage aan te kunnen leveren. Wilt u meer weten over onderwijs aan het jonge kind? Neem contact op met Ruth via 06 – 82 39 38 96 of via ruth.heuvelman@expertis.nl.

  Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
  Share This