033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Beredeneerd aanbod - Spelend leren vanuit effectief handelen

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Beredeneerd aanbod – Spelend leren vanuit effectief handelen

Beredeneerd aanbod – Spelend leren vanuit effectief handelen

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe gaan spelen en leren op een verantwoorde manier samen? We bespreken hoe u tijdens uw themavoorbereiding nadenkt over ontwikkelingslijnen en doelen, en de plaats die spel daarbij kan innemen.

 

Spelenderwijs leren kleuters

Bij spelenderwijs leren is een thematisch aanbod met betekenisvolle activiteiten essentieel. Activiteiten op basis van vooraf gestelde ontwikkelingsdoelen, vertaalt naar een duidelijke thema- en weekplanning. Dit beredeneerd aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsbehoeften en talenten van kinderen. Om dit te realiseren is het van belang dat de pedagogisch medewerker en leraren goed zicht hebben op de ontwikkeling van hun kinderen ten aanzien van die doelen.

 

Richtlijnen beredeneerd aanbod spelend leren

Een goed kindvolgsysteem is essentieel. Daarnaast zijn organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden om het aanbod op de juiste wijze aan te bieden noodzakelijk. Wij hebben met onze aanpak duidelijke richtlijnen ontwikkeld om vanuit spelend leren effectief vorm te geven aan een beredeneerd aanbod. Aandacht voor alle kinderen in de groep, passend bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Onderdelen die aan bod komen:

  • Monitoren: toetsen, observeren en registreren.
  • Vroegtijdig signaleren en analyseren.
  • Ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsgebieden in kaart brengen.
  • Doelgericht en uitdagend spelaanbod in de groep.
  • De rollen van de pedagogisch medewerker en leraren bij het aanbod.
  • Formatief en summatief evalueren de met jonge kinderen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan van der Maas.

Praktische informatie over deze training

Wat is het: aanpak voor een beredeneerd aanbod spelend leren.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers en leraren van groep 1-2 van het primair onderwijs.
Welk type onderwijs: groep 1 en 2 van het primair onderwijs.
Wat levert het op: kinderen die spelend leren, door activiteiten op basis van vooraf gestelde ontwikkelingsdoelen, vertaalt naar een duidelijke thema- en weekplanning.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjan van der Maas en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 82 09 50 of stuur me een e-mail.

 

Marjan van der Maas is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This