033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Datamanagement integreren in uw organisatie

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Datamanagement integreren in uw organisatie

In toenemende mate wordt de schoolbestuurder door de overheid en de Inspectie van het Onderwijs gezien als het directe aanspreekpunt voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Niet alleen scholen verantwoorden zich voor de kwaliteit van hun onderwijs, ook aan schoolbesturen wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld in hoeverre zij zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke scholen.

Schoolbesturen beschikken op bovenschools niveau over veel data die betrekking hebben op de kwaliteit van de scholen. Bij ‘data’ kan gedacht worden aan cijfermatige data, maar ook aan meer kwalitatieve gegevens. Het blijkt in de praktijk niet mee te vallen om deze verschillende soorten data zo te hanteren dat ze bruikbare informatie leveren waarmee op tijd risico’s kunnen worden gesignaleerd.

Gebruik van data onderwijsorganisaties

Expertis beschikt over een team van ervaren onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen onderwijsorganisaties. Onze adviseurs hebben als inspecteur, bestuurder, schoolleider of wetenschappelijk onderzoeker hun sporen in het onderwijs verdiend.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge of Gert Gelderblom.

 

 

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van het gebruik van data en datateams op scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen en bovenschoolse kwaliteitszorg medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een functionerend kwaliteitszorgsysteem op bovenschools niveau.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Gert Gelderblom en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 49 35 56 88 of stuur me een e-mail.

 

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat.”

Gert Gelderblom - Onderwijsadviseur en directeur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This