033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Dieper graven in de tekst

Home » Projecten Dieper graven in de tekst Begeleid spel als middel Close Reading wordt in de groepen 1/2 ingezet bij het werken met (prenten)boeken en verhalen om te werken aan tekstbegrip, ofwel begrijpend luisteren. Kinderen leren afleidingen maken binnen de tekst...

Goed onderwijs zonder methode

Home » Je zocht naar Goed onderwijs zonder methode Kennis vergroten met speelbaar thema Hoe geef je onderwijs zonder methode goed vorm in de groepen 1/2? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen leren en zich ontwikkelen? Senior onderwijsadviseur Ruth Heuvelman ging...

Spreken is zilver, gesprekken zijn goud

Home » Je zocht naar Spreken is zilver, gesprekken zijn goud Gelijke kansen door rijke gesprekken Niet alle kinderen groeien op in een taalrijke thuisomgeving. Kinderen die thuis weinig Nederlands horen en spreken, krijgen minder kansen om hun mondelinge...

Observeren van ontwikkelingsvoortgang

Home » Je zocht naar Observeren van ontwikkelingsvoortgang: volgen zonder toetsen Nu de kleutertoetsen zijn vervallen, ligt de nadruk op observatievolgsystemen. Veel leerkrachten vragen zich af hoe ze de ontwikkelingsvoortgang kunnen monitoren. Cruciale leerdoelen...

Doelen: houvast of puzzel?

Home » Je zocht naar Doelen: houvast of puzzel? Het werken met doelen in de onderbouw kan in de praktijk vragen oproepen. Aanbodsdoelen of beheersingsdoelen? Bieden we voldoende aan en welke vrijheid heb ik zelf? Om verantwoord met doelen te werken, is het belangrijk...