033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Peer tutoring: leerlingen helpen andere leerlingen

Leerlingen helpen andere leerlingen

Peer tutoring: een effectieve methodiek om de leesresultaten en de leesmotivatie te verbeteren

Peer tutoring is een vorm van coöperatief of samenwerkend leren, een op onderzoek gebaseerde gestructureerde methodiek die leraren helpt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van vooral zwakke en gemiddelde, maar ook van sterke leerlingen.

Ingezet bij het leesonderwijs betekent dit dat scholen hun goede lezers trainen om zwakke lezers te helpen. Internationaal onderzoek toont dat niet alleen de zwakke lezers, maar ook de goede lezers daarvan profiteren. Daarnaast komt er door de tutoractiviteiten voor de leerkracht tijd vrij om zelf risicolezers te helpen. Deze leerlingen hebben namelijk de leraar nodig om een betere lezer te worden. Peer tutoring werkt en versterkt de differentiatiecapaciteit van scholen.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Dr. Dortie Mijs, Tessa Egbertsen, Kitty Oude Kamphuis en Dr. Kees Vernooy (redactie)

Jaar van uitgave: 2015

Mijs, D., Egbertsen, T., Oude Kamphuis, K. en Vernooy, K. (2015). Leerlingen helpen andere leerlingen – Peer tutoring: een effectieve methodiek om de leesresultaten en de leesmotivatie te verbeteren. Hengelo/Amersfoort: Expertis onderwijsadviseurs.