033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Het versterken van het begrijpend lezen door close reading

Home » Projecten » Het versterken van het begrijpend lezen door close reading

Het versterken van het begrijpend lezen door close reading

Vaardig zijn in het omgaan met teksten is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen. Close Reading is een specifieke aanpak die leerlingen helpt om complexe, moeilijkere teksten te begrijpen.

Een artikel geschreven door Kees Vernooy en Dortie Mijs.