033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Begrijpend lezen en het omgaan met verschillen

Begrijpend lezen en het omgaan met verschillen

Onderzoek toont dat begrijpend lezen voor de toekomst van kinderen belangrijk is vanwege de sterke verbondenheid met school- en maatschappelijk succes. Begrijpend lezen wordt om die reden weleens de belangrijkste vaardigheid van de 21ste eeuw genoemd. Toch heeft zo’n 30 procent van de leerlingen in het basisonderwijs moeite met begrijpend lezen. Begrijpend lezen is een complex proces dat door vele factoren wordt beïnvloed. Leesexpert dr. Kees Vernooy bespreekt in dit artikel welke factoren het begrijpend leesproces beïnvloeden en welke vragen leraren moeten stellen wanneer de resultaten tegenvallen. Vernooy gaat daarbij in op factoren op het niveau van de leerling, het niveau van de tekst en het niveau van de instructie. Het is van belang dat een school geïntegreerde aandacht heeft voor al deze factoren. Vernooy doet bij al deze factoren gerichte aanbevelingen voor de schoolpraktijk om het onderwijs in begrijpend lezen te versterken.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Dr. Kees Vernooy 

Jaar van uitgave: 2015

Vernooy, K. (2014). Begrijpend lezen en het omgaan met verschillen. Zorgbreed 48, jaargang 12.