Spelling

Spelling

Spelling, verhoog de opbrengsten door goede instructie en inoefening

Bij veel scholen blijven de spellingresultaten achter. Vaak volgen leerkrachten de methode en hebben weinig kennis van het spellingproces om hun instructie echt effectief te maken. Kinderen vinden de spellingles saai, passen het geleerde niet toe op andere schrijfmomenten of zijn geleerde categorieën na een paar weken weer vergeten.

We kunnen u helpen de spellingresultaten te verhogen en kinderen meer actief en bewust met spelling bezig te laten zijn. Dit kan via een traject bij u op school waarin we de leerkrachten scholen en coachen (eventueel met video).

Effectief spellingonderwijs

Enkele belangrijke elementen van het begeleidingstraject zijn:

  • Effectieve spellinginstructie: van auditief naar visueel, aandacht voor voordoen en begeleide inoefening, aandacht voor de spellingcategorieën, dictee, activeren van de kinderen.
  • De leerlijn spelling in vergelijking tot de eigen methode
  • Effectieve oefenvormen: wat is wel en niet effectief en wat betekent dat voor het werken met je methode?
  • Coöperatieve werkvormen bij spelling: effectief en activerend
  • Toepassing van spelling.
  • Differentiatie: wat doe je met goede spellers, wat doe je extra met de kinderen die spelling moeilijk vinden?

De inhoud van het traject wordt in samenspraak met de school vastgesteld. Om te zorgen voor een doorgaande lijn kan voor de leerkrachten van groep 1 en 2 aandacht besteed worden aan fonemisch bewustzijn.

Download

Wilt u op een snelle, maar krachtige manier meer kennis vergaren over effectief spellingonderwijs, dan is het mogelijk om de Workshop Super spellen te volgen.

Download hier de Handelingswijzer effectief spellingsonderwijs.

Meer informatie

Voor een begeleidingstraject bij u op school, kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem of Dortie Mijs.

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie