Continu verbeteren en eigenaarschap op alle niveaus

Continu verbeteren en eigenaarschap op alle niveaus

In verbinding met elkaar blijven leren en ontwikkelen

Een vraag waarmee veel scholen worstelen is hoe op alle niveaus in een school (leerling, docent, team, leidinggevende, bestuur) door een samenhangende aanpak (parallelle processen) permanent gewerkt kan worden aan verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De aanpak volgens de principes van Continuous Improvement geeft daarop een samenhangend antwoord. Het gaat dan om het werken vanuit de intrinsieke motivatie van mensen, het stellen van duidelijke doelen, het werken aan deze doelen door samenwerking, teamwork en gedeeld leiderschap, het monitoren van voortgang, het hebben en tonen van eigenaarschap (verantwoording nemen en verantwoordelijkheid afleggen) en een implementatiestrategie gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Kotter. Hierbij is er sprake van parallelle processen op alle niveaus: ‘alignment’ in de terminologie van Continuous Improvement.

Dat verbeteren is een gezamenlijk proces, en heeft gevolgen voor de inrichting van het mentoraat, het functioneren van teams en secties en de schoolleiding. Activerende didactiek, coöperatieve werkvormen, het werken met professionele leergemeenschappen en verbeterteams, een gericht HRM-beleid maken hier deel van uit. Het startpunt voor Continuous Improvement ligt bij de intrinsieke motivatie van alle medewerkers: “hier staan wij voor” en “daarom willen wij deze doelen bereiken”. Een helder antwoord in de vorm van een Identiteitsbewijs biedt een scherpe focus voor het permanent werken aan verdere verbeteringen. Geen omvangrijke beleidsplannen, maar 1-paginaplannen: kort en bondig, voor iedereen betekenisvol.

Continuous Improvement is gebaseerd op toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van the Chicago School of Research, John Hattie, Michael Fullan, Alan M. Blankstein en John Kotter. Daarnaast sluit Continuous Improvement naadloos aan bij de inzichten van Sietske Waslander m.b.t. leiderschap in het onderwijs en zijn de inzichten m.b.t. professionele leergemeenschappen erin geïncorporeerd.
In de Verenigde Staten vindt jaarlijks een aantal conferenties plaats over Continuous Improvement in het onderwijs, die georganiseerd worden door ASQ educational division (zie hiervoor www.asq.org/conferences). Dr. Jay Marino is met enige regelmaat een van de keynote speakers op deze conferenties en hij is als senior adviseur verbonden aan Expertis.

Interview

Op uitnodiging van Expertis is Jay Marino verschillende keren in Nederland geweest voor het verzorgen van masterclasses over eigenaarschap en het proces van continu verbeteren. Jay Marino werkt als eindverantwoordelijk schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs in de VS. Hij richt zicht daarbij op het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie en het leren in de 21ste eeuw. Zijn gedachtengoed over wat hij noemt ‘Continuous Improvement’, is voor ons uitgangspunt bij het werken met scholen.

Jennika de Graaf, adviseur bij Expertis, ontmoette Jay tussen zijn presentaties door en stelde hem een aantal vragen. In het interview gaat Jay Marino in op de kern van Continuous Improvement en zoomt hierbij in op wat hij ziet op de scholen in ons land. Daarbij maakt hij de verbinding naar het werk van Michael Fullan, John Hattie en John Kotter. Tot slot geeft hij de scholen in Nederland nog een belangrijk advies mee.

Bekijk het interview en laat u inspireren!

Download

Download hier de flyer Duurzame schoolontwikkeling: continu verbeteren en eigenaarschap

Meer informatie

Wilt u weten wat de aanpak van duurzame schoolontwikkeling: continu verbeteren en eigenaarschap kan betekenen voor uw schoolorganisatie?
Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Marjanne Bouma

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie