033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk groep 3: samenwerken aan goed onderwijs in lezen en spellen.

thema Taal / Lezen

Home » Themapagina Taal/Leesonderwijs » Lerend Netwerk groep 3: samenwerken aan goed onderwijs in lezen en spellen.

Lerend Netwerk groep 3: samenwerken aan goed onderwijs in lezen en spellen.

Goed technisch leesonderwijs in groep 3 is essentieel om alle kinderen een eerlijke kans te geven op een geletterde toekomst. Daarom biedt Expertis de mogelijkheid om in een lerend netwerk het technische leesonderwijs in groep 3 te verbeteren.
 

Praktische informatie

Gedurende 4 bijeenkomsten wordt u meegenomen in alles wat er komt kijken bij een effectief, stevig aanbod rondom technisch lezen en spellen in groep 3. In 2020/2021 zijn er zowel bijeenkomsten in Amersfoort en in Hengelo. Aan een Lerend Netwerk kunnen zowel startende en ervaren leraren, Intern Begeleiders en taal-/leescoördinatoren deelnemen. In verschillende bijeenkomsten wordt stilgestaan bij elke belangrijke fase in groep 3.

In onze agenda vindt u meer praktische informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven voor de bijeenkomsten in het lesjaar 2020/2021

Het is ook mogelijk om een Lerend Netwerk groep 3 op stichting- of schoolniveau op te zetten. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met Marita Eskes.

 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marita Eskes.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marita Eskes en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 54 65 55 77 of stuur me een e-mail.

 

“Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Hoge verwachtingen hebben is daarbij essentieel. Door als leraar in te zetten op een hoge kwaliteit van de basisinstructie, goede monitoring tijdens het leerproces en (preventieve) interventies, komt elk kind tot leren.”

Marita Eskes - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This