033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Verbetertraject rekenen

thema rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Verbetertraject rekenen

Verbetertraject rekenen

Hoe ziet een goede rekeninstructie eruit? Mijn leerlingen vinden sommen met verhaaltjes ingewikkeld, wat nu? En wat kan ik doen voor de sterke rekenaars in mijn klas? Expertis neemt met u en uw team het rekenonderwijs op uw school onder de loep. Ook op uw school kunnen we in korte tijd goede resultaten boeken. Op Expertis kunt u rekenen!


Rekenonderwijs verbeteren

Gedurende een rekenverbetertraject van Expertis komen de volgende zaken aan de orde:

  • Effectief omgaan met verschillen in de rekenles.
  • Het goed automatiseren van de basisvaardigheden van het rekenen.
  • De leerlijnen rekenen.
  • Het kiezen en implementeren van een rekenmethode passend bij uw leerlingen- en lerarenpopulatie.
  • Werken met het ERWD-protocol (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie)
  • Handelingsgericht en opbrengstgericht werken tijdens de rekenles.
  • Omgaan met redactieopgaven.
  • Uitdagende rekenactiveiten voor groep 1 en 2.
  • Passend onderwijs tijdens rekenlessen.
  • Het maken van verantwoorde keuzes voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief en het gebruik van passende perspectieven hierbij.
Kennis is de basis voor alles wat wij doen. Onze kennis over rekenonderwijs spitsen we samen met u toe op uw groep of school. Door klassenconsultaties maken we de vertaalslag van onze kennis naar uw praktijk. In dit proces nemen we uiteraard de intern begeleider of rekencoördinator mee. We bereiden samen lessen voor, kijken met elkaar mee en versterken elkaar zo.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmen Veldhuis.
Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: advies op maat.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, schoolleiders, rekencoördinatoren en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs. 
Wat levert het op: nadat uw school heeft deelgenomen aan een rekenverbetertraject van Expertis is de kwaliteit van het onderwijsleerproces zichtbaar verbeterd. De rekenresultaten van uw leerlingen zullen dan ook snel verbeteren.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Harmen Veldhuis en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 54 18 71 87 of stuur me een e-mail.

 

“Bruggenbouwen tussen theorie en praktijk.”

Harmen Veldhuis - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This