033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

thema Rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Effectief rekenonderwijs

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Het boek ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’, geschreven door Marcel Schmeier, verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas. Hoe kan het rekenonderwijs beter? Wat kunnen we leren van de wetenschap? Hoe ziet dat eruit in de dagelijkse lespraktijk? Maar vooral: hoe leren we alle leerlingen goed rekenen? Expertis Onderwijsadviseurs verzorgt de officiële scholing bij het boek.

Scholing bij het boek

1. Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel
U kunt de verschillen omschrijven tussen realistisch en traditioneel rekenonderwijs en op basis daarvan uw eigen didactische visie verwoorden en onderbouwen.

2. Effectief rekenonderwijs in de klas
U kunt beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk.

3. Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars*
U kunt het omgaan met verschillen effectief organiseren in de rekenles.

*Let op: deze module komt inhoudelijk grotendeels overeen met EDI – Omgaan met verschillen.

4. Het belang van automatiseren
U kunt het belang van geautomatiseerde rekenkennis beschrijven en beschikt over kennis om dit effectief vorm te geven in de rekenles.

5. Context- en verhaalsommen
U beschikt over didactieken om deze sommen te onderwijzen.

6. Effectief rekenonderwijs in de school
U kunt omschrijven hoe u effectief leiding geeft aan het verbeteren van het rekenonderwijs binnen uw school.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Julia Vrolijk en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 82 08 36 48 of stuur me een e-mail.

 

U stelt de scholing voor uw team zelf samen op basis van bovenstaande modules. Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas, vult u de leergang aan met lesobservaties en feedbackgesprekken voor uw team.

 

Meer weten over effectief rekenonderwijs?

Share This