033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Pestgedrag voorkomen

Pestgedrag voorkomen met goede pedagogische aanpak

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten.*

Met deze alarmerende boodschap bereikte het NOS-jeugdjournaal veel landelijke media. Het nieuws kwam naar buiten tijdens de landelijke week tegen pesten. Scholen staan in die week bewust stil bij de preventie van pestgedrag. Terugkijkend op deze week is een terechte vraag: hoe werk je preventief aan pestgedrag?

Preventie

Uit onderzoek blijkt dat op scholen waar weinig wordt gepest het schoolteam goed samenwerkt en er gedegen kennis is over pestproblematiek (Stigt, 2014). Er is consensus over gedeelde waarden, er zijn duidelijke afspraken over leraargedrag en er worden preventieve maatregelen genomen om pestgedrag te voorkomen. Daarnaast zijn er curatieve maatregelen om in te grijpen als er wel gepest wordt. Maar hoe bereikt een school dit? Door te werken aan pedagogisch vakmanschap. De preventiepiramide van Deklerck biedt een goede basis om sociale veiligheid op school te vergroten. Het nodigt een schoolteam uit om gericht na te denken over preventie binnen de school (Deklerck, 2011).

Meer weten?

Neem contact op met Wouter Siebers, adviseur pedagogisch handelen.

*Bron: NOS
Afbeelding: Pimento

 

 

Share This