033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Managen van de groep

thema Sociaal-pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Managen van de groep

Managen van de groep

Leerlingen en dus ook groepen brengen een eigen dynamiek mee. Van leraren en pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij ‘de regisseur’ zijn in de groep, dat ze grip hebben op de groep. In sommige groepen moet hard gewerkt worden om een verbinding te leggen tussen groepen leerlingen. Dat vraagt om een juiste balans tussen ziel en zakelijkheid. Aan de ene kant meebewegen met de leerlingen en werken aan een goede relatie en aan de andere kant ook grenzen kunnen stellen. Beiden zijn belangrijk voor een veilige en stimulerende leeromgeving. In de trainingen van Expertis verdiept u uw kennis over groepsprocessen en reflecteert u op uw eigen sociaal- pedagogisch handelen en ontvangt u relevante achtergrondinformatie en praktische handvatten. Expertis biedt ook coaching aan voor leraren die hun klassenmanagement verder willen ontwikkelen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Mathijssen of Simone Kessels.

Praktische informatie over deze training

Wat is het: advies en trainingen op maat over het managen van de groep.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: meer grip op uw klas.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus, realiseert een positief en stimulerend leerklimaat, is gericht op het leren van leerlingen, vindt kennis en basisvaardigheden belangrijk, reflecteert en kijkt steeds weer hoe het beter kan.”

Brigitta Mathijssen - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This