033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Kansenongelijkheid in het onderwijs

Als je voor een dubbeltje geboren bent….

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Kansenongelijkheid in het onderwijs

Als je voor een dubbeltje geboren bent….

Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft hardnekkig probleem

Voor je kansen in het onderwijs zou het niet uit mogen maken wie je ouders zijn of waar je vandaan komt. Helaas is de werkelijkheid in ons land anders.

Het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs kreeg dit jaar niet veel aandacht. Het coronavirus leidde ertoe dat de aandacht in het onderwijs naar andere zaken uitging. Het thema maatschappelijke ongelijkheid in het onderwijs, dat de Onderwijsinspectie aan de orde stelt, is op z’n minst een maatschappelijk gesprek waard. Leerlingen van lager opgeleide ouders, leerlingen uit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en entreeopleidingen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en ook vrouwen hebben minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Leerlingen zouden gelijke kansen moeten krijgen op een passend aanbod. De werkelijkheid is zoals gezegd, in ons land helaas anders.

Slim gebruik van data leidt tot beter inzicht onderwijsprestaties

Beleidsmakers, bestuurders en inspecteurs zijn het er wel over eens. Het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid in het onderwijs vraagt focus en leiderschap van politiek en onderwijs. Maar om de basiskwaliteit van het onderwijs te bewaken is er meer nodig, stelt de Onderwijsinspectie. Het is van groot belang dat we goed zicht hebben op de leerprestaties en ondersteuningsbehoeftes van leerlingen. Er is kennis nodig van de leerprestaties om alle leerlingen (digitaal) geletterd en gecijferd het onderwijs te laten afronden. En, om hen gelijke kansen en een passend aanbod te bieden. Alleen wanneer we de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen, kunnen we op tijd het onderwijs bijsturen. Dit vraagt om goede instrumenten om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, maar het impliceert ook dat schoolleiders, intern begeleiders en leraren in staat zijn data goed te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat scholen en hun besturen beschikken over veel data. Data die betrekking hebben op het leren van leerlingen en data die betrekking hebben op het functioneren van de school. Toch maakt onderzoek ook duidelijk dat de aanwezigheid van data niet automatisch tot beter onderwijs leidt.

Datateams op school

Om die reden werkt Expertis onderwijsadviseurs samen met de Universiteit Twente bij het implementeren van de datateammethode. De datateammethode is een systematische aanpak voor onderwijsverbetering die uitgebreid wetenschappelijk is onderzocht en inmiddels op tal van scholen in ons land (zowel po als vo) succesvol wordt toegepast. 

Meer weten?

Voor meer informatie over datagebruik en de datateammethode kunt u contact opnemen met

Gert Gelderblom
gert.gelderblom@expertis.nl
06 49 355 688

 

Share This