033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Stilte in de klas

Home » Projecten » Pagina 9 Stilte in de klas? In een effectieve les krijgen leerlingen regelmatig de kans om te overleggen en samen te werken. Door te verwoorden en te luisteren, leren ze van en met elkaar. Praten draagt bij aan beter leren en dus is er meestal veel...

Natuurlijk en schools leren

Home » Projecten » Pagina 9 Natuurlijk en schools leren Hoe leren kinderen het best? Hierover bestaan grofweg twee opvattingen. De eerste opvatting is dat kinderen vanzelf leren door te spelen en ontdekken. We hoeven enkel een rijke leeromgeving te creëren en kinderen...

Het dunning-krugereffect

Home » Projecten » Pagina 9 Het dunning-krugereffect Kinderen en volwassenen verschillen van elkaar wat betreft de hoeveelheid kennis die ze bezitten. Leraren zijn experts, leerlingen beginners. Dit heeft belangrijke consequenties voor de dagelijkse lespraktijk en hoe...

Effectief onderwijs

Home » Projecten » Pagina 11 Effectief onderwijs Uit onderzoek blijkt dat het stellen van uitdagende doelen een positief effect heeft op de leerlingresultaten. Ook het delen van doelen met de leerlingen helpt om de leerprestaties te verbeteren. In dit artikel...

Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas

Home » Didactisch handelen Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas Goed onderwijs houdt onder meer in dat de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart worden gebracht en dat op basis daarvan goed gedifferentieerd wordt. En daarbij gaat het dan niet alleen...