033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Effectief onderwijs

Home » Didactisch handelen Effectief onderwijs Uit onderzoek blijkt dat het stellen van uitdagende doelen een positief effect heeft op de leerlingresultaten. Ook het delen van doelen met de leerlingen helpt om de leerprestaties te verbeteren. In dit artikel bespreekt...

Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas

Home » Didactisch handelen Cognitief sterke leerlingen in een gewone klas Goed onderwijs houdt onder meer in dat de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart worden gebracht en dat op basis daarvan goed gedifferentieerd wordt. En daarbij gaat het dan niet alleen...

Het succes van EDI verklaard

Home » Didactisch handelen Het succes van EDI verklaard Een onderwijsklassieker, zo kan het boek ‘Expliciete Directe Instructie – tips en technieken voor een goede les’ wel genoemd worden. Meer dan 40.000 exemplaren van dit boek hebben hun weg naar het onderwijs weten...

Expertis evaluatiekaart

Home » Didactisch handelen Expertis evaluatiekaart De lesafsluiting is de meest vergeten lesfase. Met de Expertis Evaluatiekaart krijgt u suggesties aangereikt om de lesafsluiting effectief en inspirerend in te vullen. Gebruik de evaluatiekaart bij het afronden van de...

Haal het beste uit de leerkracht

Home » Kwaliteitszorg & schoolontwikkeling » Pagina 2 Haal het beste uit de leerkracht Uit onderzoek blijkt dat scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie soms heel verschillende resultaten met hun leerlingen halen. Deze verschillen worden vooral verklaard...