033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Waardegericht leiderschap

Waardegericht leiderschap

Het belang dat gehecht wordt aan de economische waarde van het onderwijs heeft geleid tot een sterke nadruk op standaarden en methodes. Leraren – en ook mensen in andere beroepsgroepen – zijn daarmee steeds meer uitvoerders geworden van wat anderen bedacht hebben. De tijd vraagt om een ander leiderschap dat stil staat bij waar mensen belang aan hechten. Een artikel van Inge Andersen, professional leader van de themagroep bestuurlijk handelen en leiderschap van Expertis.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere bestuurlijke visitatie, coachen schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Dr. Inge Andersen

Jaar van uitgave: 2019

Andersen, I. (2019). Waardegericht leiderschap. SchoolManagement oktober 2019.