033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Tekstbegrip: wat doet ertoe? Het belang van verbanden en inferenties maken

Tekstbegrip: wat doet ertoe?

Het belang van verbanden en inferenties maken

Er moet in het primair onderwijs niet enkel aandacht zijn voor de ‘voorspellers van tekstbegrip’ als technisch lezen, woordenschat en voorkennis. Het is zaak dat de schoolleiding ook het belang van goede instructie en oefeningen rondom tekstbegrip bij leraren onder de aandacht brengt. Het herkennen van tekstrelaties en het maken van inferenties zorgen voor beter en dieper tekstbegrip. Hierdoor kan kennis beter worden opgeslagen en worden opgeroepen om nieuwe kennis aan te koppelen. De schoolleiding kan er voor zorgen dat leraren de juiste scholing ontvangen zodat leerlingen optimaal profiteren van instructie omtrent tekstbegrip. Leesexpert Marita Eskes bespreekt in dit artikel hoe die scholing eruit zou moeten zien.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Marita Eskes M SEN

Jaar van uitgave: 2015

Eskes, M. (2015). Tekstbegrip: wat doet ertoe? Het belang van verbanden en inferenties maken. Basisschoolmanagement 2015/03.