033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Technisch leren lezen en spellen

Technisch leren lezen en spellen

Om een goede begrijpende lezer te worden, is het noodzakelijk om technisch vlot te leren lezen. In groep 3 van de basisschool wordt hier veel aandacht aan besteed. In dit artikel bespreekt leesexpert Marita Eskes wat er allemaal bij komt kijken om leerlingen in groep 3 te leren lezen en spellen. Ze benadrukt de noodzaak dat leraren uit groep 1, 2 en 3 samenhang aanbrengen in de leerlijn. Daarbij gaat ze uitvoerig in op drie zaken die in grote mate bijdragen aan leessucces in groep 3: fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis. Eskes bespreekt ook het belang van expliciete instructie bij het technisch lezen en geeft veel tips en handreikingen voor effectief handelen. Marita Eskes is als leesexpert betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Marita Eskes M SEN

Jaar van uitgave: 2019

Eskes, M. (2019). Technisch leren lezen en spellen. HJK januari 2019.