033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Sturen op kwaliteit

Sturen op kwaliteit

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij voortdurend aan hun professionele ontwikkeling werken. Uit onderzoek blijkt ook dat professionalisering van schoolleiders een positieve invloed heeft op de schoolorganisatie. In dit artikel, geschreven door Marjanne Bouma, blikken twee schoolleiders terug op een leergang ‘Sturen op kwaliteit’ die zij hebben gevolgd.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Meer informatie

Auteur: Drs. Marjanne Bouma

Jaar van uitgave: 2019

Bouma, M. (2019). Sturen op kwaliteit. Basisschool Management 4/2019.