033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke kleuters hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt. In deze handelingswijzer geven Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn concrete handreikingen om het onderwijs voor rekensterke kleuters te versterken.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Rekenen en wiskunde leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere rekeninstructie, effectief rekenonderwijs en EDI, blokvoorbereiding en sterke rekenaars.

Op onze themapagina Jonge Kind leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere babytraining, de opleiding tot pedagogisch coach, EDI voor kleuters en spelbegeleiding.

Meer informatie

Auteur: Drs. Ina Cijvat en Drs. Marianne Espeldoorn

Jaar van uitgave: 2016

Cijvat, I. & Espeldoorn, M. (2016). Passend onderwijs voor rekensterke kleuters. Amersfoort/Hengelo: Expertis onderwijsadviseurs.