033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Passend onderwijs en sterke rekenaars

Passend onderwijs voor sterke rekenaars

In Nederland zorgen we goed voor zwakke rekenaars. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel bij lezen als bij de exacte vakken het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt.

Een compacte beschrijving voor een werkwijze in groep 3 t/m 8 voor leraren, rekencoördinatoren en directie. Deze handelingswijzer is geschreven door Expertis onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Rekenen en wiskunde leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere rekeninstructie, effectief rekenonderwijs en EDI, blokvoorbereiding en sterke rekenaars.

Meer informatie

Auteur: Drs. Ina Cijvat en Drs. Marianne Espeldoorn

Jaar van uitgave: 2016

Cijvat, I. & Espeldoorn, M. (2016). Passend onderwijs voor sterke rekenaars. Amersfoort/Hengelo: Expertis onderwijsadviseurs.