033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Leren van uitgewerkte voorbeelden bij rekenen

Leren van uitgewerkte voorbeelden bij rekenen

Uitgewerkte voorbeelden zijn een krachtig didactisch middel bij het onderwijzen van nieuwe leerstof aan kinderen. Veel rt-materialen bevatten daarom deze stapsgewijze instructies. Uitgewerkte voorbeelden zijn echter niet alleen leerzaam voor leerlingen die moeite hebben met rekenen, maar ook voor gemiddelde en sterke rekenaars. Behalve in de rt-kamer zouden ze daarom ook preventief moeten worden ingezet in de klas. Beter een pond preventie dan een kilo zorg. In dit artikel van Marcel Schmeier, EDI-expert, wordt een pleidooi gevoerd voor het gebruik van uitgewerkte voorbeelden in de les.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Rekenen en wiskunde leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere rekeninstructie, leerlijnen rekenen en sterke rekenaars.

Meer informatie

Auteur: Marcel Schmeier M SEN

Jaar van uitgave: 2018

Schmeier, M. (2018). Leren van uitgewerkte voorbeelden bij rekenen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2018/03.