033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Expertis evaluatiekaart

Expertis evaluatiekaart

De lesafsluiting is de meest vergeten lesfase. Met de Expertis Evaluatiekaart krijgt u suggesties aangereikt om de lesafsluiting effectief en inspirerend in te vullen. Gebruik de evaluatiekaart bij het afronden van de les. Blik kort terug op het leerdoel van de les en bespreek ook het proces en de werkhouding. Een les levert meer op als u goed afsluit!

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Didactisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere EDI, slimme leerlingen, differentiëren en de begeleiding van startende leraren.

Meer informatie

Auteur: Expertis onderwijsadviseurs

Jaar van uitgave: 2016

Expertis onderwijsadviseurs (2016). Expertis evaluatiekaart. Amersfoort/Hengelo: Expertis onderwijsadviseurs.