< Terug naar het overzicht

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding

‘Lerende leraren en de rol van de schoolleiding’ is een reeks artikelen gepubliceerd in Basisschoolmanagement van Gert Gelderblom, senior onderwijsadviseur schoolverbetering.

Het versterken van de onderwijskwaliteit door het professionaliseren van leraren

De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Wie de onderwijskwaliteit wil versterken, zou daarom vooral moeten inzetten op het professionaliseren van leraren. In deze artikelenserie gaat het over de vraag wat ertoe doet bij het leren van leraren. Wat maakt dat leraren leren zodat leerlingen beter gaan leren? En wat is daarbij de rol en invloed van de schoolleider?

Download hier het artikel

Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen

Een school kan werk maken van de professionalisering van leraren, maar toch merken dat de leerlingresultaten niet of nauwelijks verbeteren. Dit artikel geeft antwoord op de vraag welke condities binnen een school of stichting op orde moeten zijn, willen leraren leren op een manier die invloed heeft op het leren van leerlingen.

Download hier het artikel

Innoveren in vakmanschap, meesterschap en ontwikkeling

Hoe beter de schoolleiding, hoe beter leraren lesgeven. Dit artikel behandelt een aantal kwaliteiten van schoolleiders die het leren van leraren mogelijk maken.

Download hier het artikel

Meer info

Wilt u meer weten of wilt u advies voor uw school? Neem dan contact op met Gert Gelderblom, senior onderwijsadviseur schoolverbetering.

Gert Gelderblom

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 49 35 56 88

Meer informatie