< Terug naar het overzicht

Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering

Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering

In dit artikel beantwoorden de auteurs de vraag hoe je als school en als schoolleiding op een effectieve manier data kunt benutten om tot beter onderwijs, beter leren en structureel goede resultaten te komen.

Hoe komt het dat interventies om het onderwijs te verbeteren in de praktijk vaak zo weinig uitwerken? Hoe komt het dat de ene school elk jaar weer prachtige resultaten weet te halen met de leerlingen en dat andere scholen, waar de leraren minstens zo hard werken, dat niet lukt? Waarom blijven er op sommige scholen veel meer leerlingen zitten dan op andere scholen? Hoe komt het dat scholen die als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn beoordeeld hier zo vaak door overvallen worden? Waardoor vinden leraren het zo moeilijk om hun onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Gert Gelderblom
E: gert.gelderblom@expertis.nl
T: 06 – 49 355 688


Download