< Terug naar het overzicht

Subsidiemogelijkheden voor begeleiding van uw school/instelling

Subsidiemogelijkheden i.h.k.v. duurzame inzetbaarheid om uw school/instelling structureel en planmatig te verbeteren.

Subsidiemogelijkheden voor begeleiding van uw school/instelling

In 2015 hebben een aantal scholen en kinderopvang subsidie aangevraagd in het kader van duurzame inzetbaarheid om hun organisatie structureel en planmatig te verbeteren.

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om te werken aan langere termijndoelen, waarbij de focus ligt op mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000,-, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt en zich houdt aan de gestelde eisen gesteld door het agentschap.

Voorbeeld

Op dit moment voert Expertis Onderwijsadviseurs voor een aantal scholen opdrachten uit waarbij de betreffende subsidie is aangevraagd.
Een van deze scholen heeft bijvoorbeeld subsidie aangevraagd met de insteek dat zij er waarde aan hecht om op planmatige wijze invullingen aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie te geven, welke zal resulteren in een duurzame school voor haar klanten.
De planmatige aanpak richt zich in dat traject op de volgende 3 pijlers:

  1. Analyse en observatie van de organisatie.
  2. Visie, ontwikkeling en uitvoering.
  3. Monitoren, borgen en verantwoorden.

Het doel van dit traject is om de organisatie (en de medewerkers) inzicht te geven in haar kunnen en middels de nodige handvatten te laten groeien naar de duurzame school voor haar medewerkers en haar klanten. Binnen deze cultuur staat van elkaar leren in de lerende organisatie, planmatig werken en afstemmen met elkaar in een open respectvolle omgeving centraal.

Expertis Onderwijsadviseurs heeft in bovenstaand voorbeeld, samen met de school, een inhoudelijk plan van aanpak gemaakt en voert dit plan samen met de directeur, ib-er en leerkrachten van de school binnen een periode van een jaar op alle lagen uit. Hierbij is Expertis Onderwijsadviseurs verantwoordelijk voor de uitvoering en is de school penvoerder.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken houdt u er dan rekening mee dat het van u wel een bepaalde administratieve inspanning vraagt waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor het toekennen van de subsidie en dat u ingeschreven moet staan voordat u de subsidie kunt aanvragen (inschrijven duurt ongeveer 5 dagen).

Meer info & aanvragen subsidie

Wilt u ook subsidie aanvragen voor uw organisatie? Expertis Onderwijsadviseurs verzorgt graag in overleg met u de inhoudelijke uitvoering. Voor meer informatie over de inhoud en uitvoering kunt u contact opnemen met:
Tinka Hofmeijer of Marieke van Logchem (klik op de naam voor alle gegevens)
Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op de website van Agentschap SZW. Het Agentschap is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid.