Cultuuronderzoek

Cultuuronderzoek

Hoe typeert u de cultuur van uw organisatie? Hoe werken professionals samen, hoe leveren ze een bijdrage aan de doelen van de organisatie? Kortom: hoe professioneel is de cultuur?

Het cultuuronderzoek van Expertis is een kwalitatief onderzoek waar door middel van diepte-interviews een beeld wordt gevormd van de cultuur van de schoolorganisatie, de tevredenheid van de professionals en wat nodig is om in beweging te komen.

Op basis van de analyse worden aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van het team en het leiderschap binnen de organisatie.

Voor wie

Teams op de scholen, directieteams.

Tijdsinvestering

  • Diepte-interviews van 45 minuten met minimaal 1/3 van de betrokkenen.
  • Diepte-interviews van 45 minuten met minimaal 3 (representatieve) ouders (wanneer het schoolniveau betreft) of professionals uit de scholen (wanneer het bestuursniveau betreft).
  • Twee groepsgesprekken met vier leerlingen van een half uur (wanneer het een onderzoek op schoolniveau betreft).

Investering

Afhankelijk van het aantal interviews.

Meer info

Wil u meer informatie, neem dan contact op met:

Simone Kessels
M: 06-21 55 07 94
E: simone.kessels@expertis.nl

Simone Kessels

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 21 550 794

Meer informatie