074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Blog » Unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Sterkere aansluiting bij praktijk maakt aanpak beter, sneller en betaalbaar. Dat staat in een petitie die opgesteld is door CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Zij boden op 14 juni deze petitie – samen met een aantal andere partijen, waaronder Expertis – aan, aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de petitie staan concrete voorstellen voor de aanpak rondom basisvaardigheden in Nederland. `de kern van het pleidooi: het moet en kan beter en sneller. Door slim gebruik te maken van wat er allemaal al is, de beschikbare kennis en hulpmiddelen te versterken en nog beter samen te werken, kunnen we een grote slag slaan. Met als doel meer impact, zodat (nog) meer mensen meer kunnen doen in de maatschappij.

Unieke samenwerking

CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl maakten deze petitie niet alleen. Dat deden zij in een unieke samenwerking met een aantal organisaties die samen zo’n half miljoen gebruikers hebben: Leerzelfonline, Stichting ABC, Probiblio, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Digisterker, Uitgeverij Eenvoudig communiceren, iTTA, Learn for life, Zet een punt, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, Biblionet Drenthe, Expertis Onderwijsadviseurs, Het Begint met Taal en de Voorleesexpress.

Maak gebruik van de kennis die er al is – en versterk deze!

Aanleiding voor de petitie is de kamerbrief van maart dit jaar, over het plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Daarin presenteren de ministeries van OCW, SZW, BZK en VWS gezamenlijke ambities. De ondertekenaars van de petitie zijn blij met deze hernieuwde aandacht vanuit de politiek, maar benadrukken de noodzaak om de beschikbare budgetten beter en effectiever in te zetten.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook de basale digitale vaardigheden. De huidige aanpak van laaggeletterdheid bereikt vooral mensen die Nederlands als tweede taal leren. Terwijl het overgrote deel van de doelgroep laaggeletterden Nederlands als moedertaal heeft. Die doelgroep moet je heel anders benaderen om daadwerkelijk resultaat te bereiken.

Een schat aan kennis en ervaring

Ellen Hanselman, directeur CINOP, bood de petitie aan namens een grote groep organisaties die zich dagelijks hard maken voor deze groep mensen. “De organisaties die aan deze tekst hebben meegewerkt, willen graag meedenken en samenwerken met gemeentes en de overheid. Door gebruik te maken van de schat aan kennis en ervaring die in deze organisaties geborgd is, en deze verder uit te bouwen, kunnen we een enorm verschil maken. Voor elk van de ambities uit de kamerbrief presenteren wij concrete voorstellen voor verbetering. Wij hopen dat de leden van de commissie en andere stakeholders op het gebied van basisvaardigheden met onze voorstellen het nieuwe beleid verder aanscherpen en zich verdiepen in de praktijk waar al deze organisaties dagelijks al met succes in werken.”

Krachten bundelen om echt verschil te maken

Om de ambities en doelen daadwerkelijk te realiseren, adviseren de betrokken organisaties de Kamercommissie om vol in te zetten op krachtenbundeling. Ben Vaske van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl: “Te veel focus op nieuwe, kortlopende projecten en een dreigende versnippering van het beleid door decentralisering kan leiden tot vernietiging van veel waardevolle kennis en kunde. Goed dat de gemeenten nu aan zet zijn, maar er gebeurt al enorm veel. Het zou zonde zijn van tijd en middelen als andere organisaties het wiel opnieuw gaan uitvinden omdat aanwezige expertise, praktijk en ervaring niet wordt benut. Samen kunnen we een sprong voorwaarts maken.”

Sneller, beter en toch betaalbaar

De organisaties die aan deze petitie hebben meegewerkt denken graag mee over het vervolg, en willen hierbij samenwerken met gemeentes en de overheid. Zodat het proces versneld en verbeterd kan worden, en toch betaalbaar blijft.

Download

U kunt de petitie hier downloaden.


Op de foto staan van links naar rechts: Ben Vaske (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl), Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul  (PvdA), Ockje Tellegen (VVD, Voorzitter van commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Ellen Hanselman (CINOP), Kees Hoogland (Hogeschool Utrecht), Anne Kuik (CDA), Sylvia de Groot Heupner (Het begint met Taal), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Paul van Meenen (D66), Lies Petersen (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)

Share This