033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Regionale Dag Jonge Kind Twente

Over gelijke kansen en vroegsignalering

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Regionale Dag Jonge Kind in Twente

Regionale Dag Jonge Kind Twente

Over gelijke kansen en vroegsignalering
De Regionale Dag Jonge Kind (RDJK) is een ‘must’ voor iedereen die werkt met jonge kinderen van 2 t/m 6 jaar. Tijdens deze dag komen wetenschap en praktijk samen rondom het thema: Hoe bieden we peuters en kleuters optimale kansen?

Expertis Onderwijsadviseurs biedt u een gevarieerd programma. Onze professional leader dr. Cathy van Tuijl, lector Saxion Hogeschool, levert een bijdrage op deze dag over hoe belangrijk het is om jonge kinderen al vroeg in hun ontwikkeling te stimuleren.

Onze collega Eveline Bogers presenteert haar boek ‘Al pratend wijs’ over een goede en vroege mondelinge taalontwikkeling. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor uitwisseling, inspiratie en ontmoeting.

Programma RDJK 6 november 2020

9.00 uur Ontvangst met koffie en thee
9.30 uur Welkom namens Expertis Onderwijsadviseurs.
Opening en inleiding.
Lezing door dr. Cathy van Tuijl: Over hoe belangrijk het is om jonge kinderen al vroeg in hun ontwikkeling te stimuleren.
10.00 uur Koffie & thee
10.15 uur Deelsessie ronde 1
11.10 uur

Presentatie boek “Al pratend wijs” door Eveline Bogers:”

In het boek wordt beschreven waarom het zo belangrijk is dat jonge kinderen een goede vroege mondelinge taalvaardigheid ontwikkelen. Het boek geeft praktische handvatten voor interventies in de klas en het signaleren van mondelinge taalachterstanden.

11.35 uur Deelsessie ronde 2
12.30 uur Lunch en ruimte voor vragen
13.00 uur Afsluiting

Keuze workshops 1e deelsessie

1 Vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters Hoe herkent u kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Tegen welke problemen kunt u aanlopen en wat biedt u deze kinderen aan in uw groep? In deze deelsessie wordt theorie gecombineerd met de praktijk. U krijgt tips en handvatten voor het aanbod aan deze kinderen in uw eigen groep.
2 Mondelinge taalproblemen voorkomen Kinderen krijgen in een rijke taalomgeving de mogelijkheid om achterstanden te minimaliseren en vaardig te worden in de Nederlandse taal, maar hoe ziet een rijke taalomgeving eruit? Een rijke taalomgeving kenmerkt zich onder andere door een preventieve werkwijze. De leraar zorgt ervoor dat de taalachterstanden niet groter worden en tijdig gesignaleerd worden. In deze deelsessie leert u hoe u preventief kunt werken en taalachterstanden kunt voorkomen of minimaliseren. Per taaldomein krijgt u voorbeelden van interventies en/of praktijkvoorbeelden die u meteen kunt toepassen in de praktijk.
3 Ouderbetrokkenheid in de VVE Ouderbetrokkenheid is een belangrijk aspect bij het slagen van een VVE-programma. Onderzoek wijst uit dat we de ouders heel hard nodig hebben bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind. Maar wat willen we eigenlijk van ouders en hoe krijg je de ouders zover dat zij participeren? Hier gaat u mee aan de slag in deze deelsessie.
4 EDI en kleuters Expliciete Directe Instructie (EDI) is een fijn didactisch middel om een effectieve instructie te geven. Onze inspanningen moeten erop gericht zijn dat alle kinderen de doelen behalen, zo willen we achterstanden voorkomen. Hoe leuk is het om juist die instructie samen te laten komen met spel. Spel is een krachtig middel voor jonge kinderen dat ervoor zorgt dat zij door imitatie nieuwe kennis tot zich kunnen nemen. In deze deelsessie nemen we u mee in de uitgangspunten van EDI voor kleuters en maken we samen de vertaalslag naar je eigen praktijk.

Keuze workshops 2e deelsessie

5 Visies op het jonge kind Er zijn vanuit de wetenschap verschillende visies op het jonge kind.
Scholen hebben een visie, methodes hebben een visie en u heeft een visie. In deze deelsessie komt u meer te weten over visies op het jonge kind en hoe deze eruit kunnen zien in uw praktijk.
6 Pedagogisch handelen en gedrag In elke groep zitten wel kinderen die opvallen. Denk aan drukke kinderen of juist stille kinderen.
In deze deelsessie krijgt u handvatten over hoe uhiermee om kunt gaan en hoe udeze kinderen het beste kunt begeleiden.
7 Pedagogisch handelen en het leerklimaat Van ons wordt verwacht dat wij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren.
Vanuit een professionele houding staan wij model voor het kind. In deze deelsessie vergroten wij uw kennis ten aanzien van het bevorderen van een veilig en stimulerend leerklimaat,
het zorgen voor sociale veiligheid en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij jonge kinderen.
(Voor)scholen zijn verplicht te zorgen voor de sociale veiligheid van kinderen op de school. Negatief gedrag kan worden voorkomen. In deze deelsessie leert u hoe u dat kunt doen.
8 Zet spel op de kaart Iedere professional die werkzaam is in de voor- of vroegschool weet dat spel en spelen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Maar wat is spel eigenlijk? Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van spel? In deze deelsessie leert u hoe u het spel kunt verrijken en hoe u spel als effectief middel in kunt zetten om doelgericht te werken.

 

Datum en tijd

Vrijdag 6 november 2020
van 9.00 tot 13.00 uur.

Locatie

Frans op den Bult
Hengelosestraat 6
7561 RT Deurningen
Navigatie: Vliegveldstraat 20 Deurningen

Kosten

€ 125,00 per persoon.
U ontvangt een gratis congresboek met hand-outs, leestips, informatie over onze producten/diensten, een flyer met korting voor het boek ‘Al pratend wijs’ van Eveline Bogers.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, onderbouwleraren, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders, VVE-coaches, praktijkcoaches, directieleden, iedereen die werkt met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar.

 

Schrijf u in voor de RDJK Twente

15 + 9 =

Share This