033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen

Een goede leesstart in groep 3

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Lerend Netwerk technisch lezen en spellen groep 3 » Bijeenkomst 1 – Een goede leesstart in groep 3

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen groep 3

Bijeenkomst 1: Een goede leesstart in groep 3

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van het leren lezen en spellen in groep 3. Een deskundige leerkracht is hierbij essentieel. Veel kinderen leren in Nederland lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (bijvoorbeeld met de tweede maanversie of de kim-versie) of met de methode ‘Lijn 3’. Met beide methodes kunnen kinderen goed leren lezen en spellen, zo laat onderzoek zien. Enkel de methode volgen is echter geen garantie voor goed leesonderwijs. Kinderen krijgen maar één kans in groep 3 om goed te leren lezen, het is onze taak om het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen deze kans optimaal kunnen benutten. Wat zijn de doelen rondom technisch lezen en -spellen en hoe zorg je ervoor dat je leerlingen zich komend schooljaar ontwikkelen tot goede lezers en spellers? Hoe zorg je voor een gevarieerd en sterk aanbod? Hoe monitor je leerlingen en zorg je voor (preventief) handelen om uitvallers te voorkomen? Na deze bijeenkomst heb je hier het antwoord op gekregen. Ook zal er ruimte zijn voor het praten over de gelezen literatuur, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met elkaar. 

Doelgroep
  • Startende en ervaren groep 3 leerkrachten
  • Taal- en/of leescoördinatoren
  • Intern begeleiders
Leerdoelen
  • U kunt vertellen hoe het leesonderwijs in groep 3 is opgebouwd;
  • U weet hoe je preventief handelt en waarom dit van belang is;
  • U hebt kennisgenomen van de lees- en spellingsdoelen in groep 3, specifiek tot januari;
  • U kunt beschrijven hoe je zorgt voor een gevarieerd en effectief aanbod tot januari;
  • U kunt het belang van monitoren beschrijven en daarnaar handelen.

Overzicht bijeenkomsten

Deelnemers kunnen kiezen of ze deelnemen aan het lerend netwerk in Amersfoort of Hengelo.

Bijeenkomst 1:
De start van het leesonderwijs in groep 3

Bijeenkomst 2:
Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Bijeenkomst 3:
Het handelen na de wintersignalering

Bijeenkomst 4:
Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

Praktische informatie

Alle praktische informatie over het Lerend Netwerk, de data, de locaties en de mogelijkheid om u direct in te schrijven vindt u op de overzichtspagina.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Marita Eskes.

marita.eskes@expertis.nl

06 – 54 65 55 77

Share This