033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Trainingen en bijeenkomsten » Inspiratiemiddag gelijke kansen

Inspiratiemiddag

Gelijke kansen in het basisonderwijs

Speciaal voor directeuren, intern begeleiders, specialisten en coördinatoren uit de regio Oost-Nederland.

Op dinsdag 1 juni 2021 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs een inspiratiemiddag rondom het thema kansengelijkheid. Juist na de lockdown is gelijke kansen een actueel onderwerp. Wij nodigen u uit om u te inspireren rondom dit thema en (opnieuw) kennis te maken met de dienstverlening van Expertis. 

Deze inspiratiemiddag vindt online plaats en wordt geopend door Dr. Kees Vernooy. Vervolgens kan er gekozen worden uit diverse workshops met onderwerpen die aansluiten bij het overkoepelende thema ‘kansengelijkheid’. Deze middag is speciaal voor directeuren, intern begeleiders, specialisten, coördinatoren uit de regio Oost Nederland (postcodegebied beginnend met nummers 70 t/m 81).

Programma dinsdag 1 juni 2021:

14.50 uur: Online inloop
15.00 uur: Centrale opening en inleiding thema ‘kansengelijkheid’ door Dr. Kees Vernooy
15.40 uur: Workshopronde 1
16.20 uur: Workshopronde 2
17.00 uur: Centrale afsluiting

 

Lees hieronder meer over de inhoud van de workshops:

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Het vergroten van gelijke kansen voor leerlingen in het onderwijs begint met het geven van goede en effectieve instructie. Maar hoe ziet een effectieve instructie er eigenlijk uit? Doen wat werkt is een belangrijk uitgangspunt voor goed onderwijs. Onderzoek wijst uit dat Directe Instructie een effectieve manier van instructie geven is. Directe instructie kent verschillende varianten, denk aan IGDI of ADI. Explicite Directe Instructie (EDI) gaat uit van gelijke kansen voor alle leerlingen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van onderwijstijd, in plaats van het verlagen van doelen. Maak in deze workshop kennis met de lesfasen en technieken van EDI.

Technisch lezen

Technisch lezen is de basis voor begrijpend lezen, het vergroten van de woordenschat en het opdoen van algemene kennis. Bijna iedereen kan een goede technisch lezer worden, mits de instructie effectief is en er genoeg geoefend wordt. Toch komt er uit onderzoek naar voren dat 25% van de 15 jarigen zijn onvoldoende leesvaardig. Dit werkt kansenongelijkheid in de hand. Het is belangrijk dat risicolezers vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat ze hulp kunnen krijgen bij het lezen. Hiermee voorkomen we leesproblemen en blijft de achterstand beperkt. In deze workshopronde gaan we in op de essentie van goed technisch leesonderwijs.

Close Reading (begrijpend lezen)

Als onderwijsadviseurs horen we van veel scholen dat ze zoekende zijn naar een goede manier voor het vormgeven van het begrijpend leesonderwijs. ‘Hoe motiveren we leerlingen?’ ‘Moet het wel een apart vak zijn?’. Close Reading is geen nieuwe begrijpend leesmethode, maar een aanpak om leerlingen te leren omgaan met complexe teksten en om lezen meer betekenis te geven. Zo kan Close Reading heel goed aansluiten bij thematisch onderwijs of bij zaakvaklessen. Daarnaast worden meerdere taaldomeinen aangesproken; lezen, schrijven, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. Dit zorgt voor een rijk taalaanbod, waar taalzwakke leerlingen veel van kunnen profiteren. Aan de andere kant zijn er mogelijkheden om sterke lezers uit te dagen. Op deze manier kunnen gelijke kansen voor alle leerlingen gecreëerd worden. Tijdens de workshop wordt je op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over effectief onderwijs in begrijpend lezen en zelf een lessenserie Close Reading laten ervaren.

Rekenen

Reken-wiskunde blijft lastig voor veel leerlingen. Vaak ontbreekt het hen aan basisvaardigheden: plus- en minsommen met gehele getallen tot 100 zijn onvoldoende geautomatiseerd en de (deel)tafels zijn niet of nauwelijks gememoriseerd. Dit belemmert leerlingen vervolgens bij het uitvoeren van complexere rekenopgaven, zoals het rekenen met tijd en geld; meten en meetkunde; en procenten, decimalen en breuken. Goed rekenonderwijs in de dagelijkse lespraktijk is noodzakelijk om àlle leerlingen te leren rekenen. In deze workshop wordt ingegaan op de elementen van goed rekenonderwijs die van belang zijn in de klas, maar ook om schoolbreed afspraken over te maken.

Sterke leerlingen

Op elke school zitten sterke leerlingen die goed zijn in bijvoorbeeld taal of rekenen. De leerlingen die altijd als eerste klaar zijn worden vaak goed herkend, maar wist u dat sterke leerlingen ook juist die leerlingen kunnen zijn die langzaam werken of het allemaal maar saai vinden? Zij worden vaak te weinig uitgedaagd vanuit het aanbod van de reguliere methode. Uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor zo’n 15-20% van de leerlingen, dus ook bij u op school kunnen er leerlingen zijn die uitdaging missen. In deze inspiratiesessie hoort u aan welke zaken u kunt denken bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor de sterke leerlingen bij u op school.

Jonge kind

De wetenschap benadrukt het belang van de vroege kinderjaren voor de verdere ontwikkeling of schoolloopbaan. In deze vroege jaren wordt een fundament voor de verdere ontwikkeling gelegd. Tegelijkertijd blijkt dat de onderwijskwaliteit in de kleutergroepen soms nog voor verbetering vatbaar is. Scholen signaleren bij de entree van kleuters vaak grote verschillen. Dit is een gegeven, maar school kan hierin echt het verschil maken. Het is belangrijk dat alle kinderen een goede start krijgen in hun onderwijsloopbaan en zo echt werk te maken van gelijke kansen. In deze workshop willen we u kennis laten maken met effectief onderwijs aan het jonge kind.

De kosten bedragen €50,-.

Na afloop ontvangt u een onderwijsboek naar keuze. U kunt kiezen uit: Technisch lezen in een doorlopende lijn van Marita Eskes, Expliciete directe instructie 2.0 bewerkt door Marcel Schmeier of het boek Close reading bewerkt door Tony van Dalen, Dortie Mijs en Marieke van Logchem.

Inschrijven kan tot en met 26 mei. U kunt maximaal twee workshops kiezen.

Schrijf u nu in voor de inspiratiemiddag

Welke workshops wilt u bijwonen (max. 2 )

Welk boek wilt u na afloop ontvangen?

9 + 5 =

Maak kennis met de adviseurs uit uw regio

Onze adviseurs uit Oost-Nederland staan graag voor u klaar!

 

Drs. Ebelien Nieman

Drs. Ebelien Nieman

Onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen

Kyra Laarveld MEd

Kyra Laarveld MEd

Onderwijsadviseur taal/lezen, pedagogisch en didactisch handelen en jonge kind

Liz Bunte MSc

Liz Bunte MSc

Onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen

Marije Huijsmans MSc

Marije Huijsmans MSc

Onderwijsadviseur rekenen/wiskunde en didactisch handelen

Tinka Hofmeijer

Tinka Hofmeijer

Onderwijsadviseur pedagogisch handelen en jonge kind

Share This