033 - 46 12 680 info@expertis.nl

VVE / Jonge kind

Home » Thema’s » VVE / Jonge kind

Of het nu om spelbegeleiding, het ontwikkelen van een beredeneerd aanbod of scholing rondom het werken met diverse VVE-programma’s gaat. Of om het opzetten van een IKC. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het jonge kind en alles wat daarbij komt kijken. Zij adviseren u graag!

Scholing werken met baby’s

Wat is het: een training over werken met jonge kinderen.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers bij een babygroep.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: na afloop van de training Kiekeboe met Piramide voldoet uw organisatie aan de wet IKK – werken met 0-jarigen in de kinderopvang.

De pedagogisch beleidsmedewerker als coach in de kinderopvang

Wat is het: een erkende training tot pedagogisch coach in de kinderopvang.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: betere begeleiding rondom het didactisch en pedagogisch handelen van de medewerkers van uw kinderopvangorganisatie.

Werken met Piramide

Wat is het: een gecertificeerde training om te werken met de methode Piramide.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: kinderen die op een speelse manier nog beter gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Certificering en hercertificering Startblokken

Wat is het: een verplichte training over de aanpak Startblokken.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers en leraren primair onderwijs.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: een (her)certificaat om met de landelijk erkende VVE aanpak Startblokken aan de slag te gaan. Een aanpak waarbij spel centraal staat.

Spelbegeleiding

Wat is het: een kwaliteitskaart Spel, ontwikkeld door het netwerk Spel & Spelontwikkeling.
Voor wie is het interessant: teams in kindercentra en onderbouw primair onderwijs.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie en onderbouw primair onderwijs.
Wat levert het op: zicht op de spelbegeleiding binnen de eigen organisatie en daardoor een betere speelleeromgeving voor de kinderen.

Integraal Kindcentrum ontwikkelen (IKC)

Wat is het: samenwerking en advies bij het ontwikkelen van een integraal kindcentrum.
Voor wie is het interessant: bestuurders, directies primair onderwijs, managers kinderopvang teams en overige stakeholders, die op locatie samen een IKC vormgeven in de praktijk.
Welk type onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie en primair onderwijs.
Wat levert het op: een gezamenlijke visie en missie op het inrichtingsproces van het integraal kindcentrum, waarbij de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar centraal staat.

Beredeneerd aanbod

Spelend leren vanuit effectief handelen

Wat is het: aanpak voor een beredeneerd aanbod spelend leren.
Voor wie is het interessant: Pedagogisch medewerkers en leraren van groep 1-2 van het primair onderwijs.
Welk type onderwijs: groep 1 en 2 van het primair onderwijs.
Wat levert het op: kinderen die spelend leren, door activiteiten op basis van vooraf gestelde ontwikkelingsdoelen, vertaalt naar een duidelijke thema- en weekplanning.

Beredeneerd aanbod

Aanbod EDI en kleuters

Wat is het: een training over EDI en kleuters.
Voor wie is het interessant: Leraren van groep 1 en 2.
Welk type onderwijs: groep 1 en 2 van het primair onderwijs.
Wat levert het op: leraren die effectieve instructies geven, waarbij lesdoelen gehaald worden en spel belangrijk is.

Share This