033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Promotie Marije Huijsmans

Promotie Marije Huijsmans:

Rekenen is niet zomaar iets waar je goed of slecht in bent!

Onderlinge verschillen tussen leerlingen met een rekenstoornis (of dyscalculie) zijn groter, dan de verschillen tussen deze leerlingen en leerlingen met een ‘normale’ rekenontwikkeling. Kortgezegd: Er is geen standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekenspecialist Marije Huijsmans vrijdag 21 mei 2021 op promoveerde. Marije Huijsmans, in het dagelijks leven als rekenspecialist werkzaam bij Expertis Onderwijsadviseurs, onderzocht verschillen in de rekenontwikkeling tussen leerlingen met en zonder rekenstoornis. Marije onderzocht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen hoe en waarin leerlingen met en zonder rekenproblemen nu eigenlijk verschillen. Het onderzoek en proefschrift werd gevat in de titel ‘Explaining variation in mathematics achievement. Characteristics of children with and without mathematical learning difficulties’

In haar promotieonderzoek heeft Marije gekeken naar verschillende cognitieve vaardigheden die van belang zijn bij het rekenen, namelijk: number sense (getalbegrip), werkgeheugen, non-verbaal redeneren en fonologische vaardigheden. Uit haar onderzoek blijkt dat leerlingen met een specifieke rekenstoornis in staat zijn om een relatief zwakke cognitieve vaardigheid te compenseren met een relatief sterke cognitieve vaardigheid. Bijvoorbeeld een leerling die moeite heeft met talig verwoorde rekenopgaven kan dit compenseren met een goed ontwikkelde memorisatie van rekenstof. Daarnaast lijken leerlingen met een rekenstoornis niet onderverdeeld te kunnen worden in bepaalde subgroepen. Er bestaat geen standaard profiel ‘zwakke rekenaar’. In een interview met het magazine ‘Vox’ van de Radboud Universiteit laat Marije weten: ‘In plaats van dat je iemand te snel het label van ‘slechte rekenaar’ opplakt, moet je kijken naar zijn of haar gehele profiel en daarin ook meenemen waar de leerling wél goed in is. Rekenen is niet iets waar je simpelweg goed of slecht in bent. Dat inzicht is ook goed voor het zelfvertrouwen van kinderen.’ 

Voor het onderwijs betekent dit dat er gekeken moet worden naar de gehele ontwikkeling van (alle) leerlingen, waarbij zowel de zwakke als sterke kanten worden meegenomen. Bij voorkeur nemen alle leerlingen zo lang mogelijk deel aan de gezamenlijke instructie en wordt er per lesdoel bepaalt of de leerling meer ondersteuning nodig heeft of niet, zo beschrijft Marije. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over rekenonderwijs of bent u geïnteresseerd in het proefschrift van Marije? Laat het ons weten en stuur Marije een e-mail.

 

 

Dr. Marije Huijsmans
Marije Huijsmans onderwijsadviseurs
Share This